Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Koncepčná štúdia malého mestského vozidla
  Sombathy Martin ; A  Paliatka Peter (škol.) ; A9190
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 13.06.2014 ; Študijný program : 150
  Product Design autonómne vozidlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83369
  bakalárska práca
  kniha

  kniha