Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Návrh opatrení na zlepšenie procesu vnútropodnikovej komunikácie v podniku SPEDAS, s.r.o.
  Danihelová Mária ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141360
  bakalárska práca
  kniha

  kniha