Pomoc pre Predmetové vyhľadávanie

Vyhľadávanie podľa predmetových kategórií (Predmetové vyhľadávanie) umožní okamžité zobrazenie záznamov, ktoré zodpovedajú danej kategórii.

Kategórie sú dvojúrovňové. Kliknutím na ikonku lupy pri danom popise kategórie je možné okamžite vyhľadať záznamy príslušnej kategórie alebo podkategórie.
Ak rozbalíte kategóriu kliknutím na ikonku „šipka“ , máte možnosť označiť viac podkategórií aj v rôznych kategóriách. Kliknutím na tlačidlo Vyhľadať sa vykoná vyhľadanie a zobrazenie výsledkov.

Predmetové kategórie predstavujú zvyčajne univerzálny zoznam tém vytvorený knihovníkmi tak, aby vyhovoval rôznym knižniciam.
Môže sa teda stať, že pre konkrétnu kategóriu, o ktorú máte záujem, nemusí byť vo Vašej knižnici nájdený žiadny záznam.