Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTÚDIA o referenčných technikách zodpovedajúcich BAT pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré nespadajú pod zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / aut. Peter Baran, Vladimír Dvonka, Anna Grenčíková, David Gschweng, Ladislav Halasz, Jarmila Hrubá, Monika Kováčová, Ján Kruželák, Tomáš Mackuľak, Dóra Meszárosová, Alena Popovičová, Janka Sulová, Andrea Škulcová, Emília Škulcová, Dáša Šuleková, Lukáš Žemlička
  Baran Peter  Dvonka Vladimír ; 049160 Grenčíková Anna ; 046290 Gschweng David Halasz Ladislav Hrubá Jarmila Kováčová Monika Kruželák Ján ; 049370 Mackuľak Tomáš ; 046290 Meszárosová Dóra Popovičová Alena ; 046290 Sulová Janka Škulcová Andrea ; 046290 Škulcová Emília Šuleková Dáša Žemlička Lukáš ; 040270
  1. vyd.
  Bratislava, Slovenská agentúra životného prostredia, 2019, . - 304 s.
  ISBN 978-80-8213-006-8
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. A homotopy-based moving horizon estimation / aut. Mohammad Abdollahpouri, Rien Quirynen, Mark Haring, Tor Arne Johansen, Gergely Takács, Moritz Diehl, Boris Rohaľ-Ilkiv
  Abdollahpouri Mohammad  Quirynen Rien Haring Mark Johansen Tor Arne Takács Gergely ; 020020 Diehl Moritz Rohaľ-Ilkiv Boris ; 020020
  International Journal of Control . Vol. 92, iss. 7 (2019), s. 1672-1681
  moving horizon estimation
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. OIKONET Globálna multidisciplinárna platforma pre výskum a vzdelávanie v oblasti bývania. Typ projektu: ERASMUS LIFE LONG LEARNING PROGRAMME - NETWORKING, 2013-2016 / aut. Viera Joklová
  Joklová Viera ; 059200 
  Informačné listy FA STU . Roč. 26, apríl (2019), s. 15
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 4. Verification of the quality of selected electro-optical rangefinders according to STN ISO 17123-4: 2013
  Ježko Ján ; 010140  Sokol Štefan ; 010140
  Advances and Trends in Geodesy, Cartography and Geoinformatics : . S. 59-64
  electro-optical distance meter (EDM) verification measurement STN ISO 17123
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Detašovaná fakulta 2013-18 / aut. Pavel Gregor
  Gregor Pavel ; 053130 
  Informačné listy FA STU . Roč. 25, jún (2018), s. 26-27
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Temporary carrier of a removable memory card, method of production and processing of a removable memory card : aut. Miroslav Florek, Michal Masaryk, Travniček Pavel dátum podania prihlášky: 23.3.2013, dátum zverejnenia patentu: 11.7.2018, číslo patentu EP 2828803 B1, číslo patentu WO 2013/140376
  Florek Miroslav  Masaryk Michal ; 020060 Travniček Pavel
  Brusel European Patent Office 2018 . - 22 s.
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 7. DLTS study of InGaAs and GaAsN structures with different indium and nitrogen compositions / aut. Arpád Kósa, Ľubica Stuchlíková, Ladislav Harmatha, Jaroslav Kováč, Beata Sciana, Wojciech Dawidowski, Marek Tlaczala
  Kósa Arpád ; 033000  Stuchlíková Ľubica ; 033000 Harmatha Ladislav ; 033000 Kováč Jaroslav ; 033000 Sciana Beata Dawidowski Wojciech Tlaczala Marek
  Materials Science in Semiconductor Processing . Vol. 74, (2018), s. 313-318
  semiconductor structure composition deep energy level Deep Level Transient Spectroscopy InGaAs GaAsN AP-MOVPE
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369800117310685
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Enterprise network with software Asterisk PBX based on the PLC technology / aut. Michal Maár, Júlia Sitárová, Miloš Orgoň
  Maár Michal  Sitárová Júlia Orgoň Miloš ; 037000
  International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems . Vol. 6, No. 1 (2017), s. 1-10
  asterisk PBX solution PLC technology IP Panasonic KX-NS500
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Real-time moving horizon estimation for a vibrating active cantilever / aut. Mohammad Abdollahpouri, Gergely Takács, Boris Rohaľ-Ilkiv
  Abdollahpouri Mohammad ; 020020  Takács Gergely ; 020020 Rohaľ-Ilkiv Boris ; 020020
  Mechanical Systems and Signal Processing . Vol. 86, (2017), s. 1-15
  vibrácie optimálny odhad vibrations optimal estimation
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Enhanced hybrid TV platform with multiscreen, advanced EPG and recommendation enablers / aut. Tomáš Kováčik, Rastislav Bencel, Ján Maťo, Roman Broniš, Peter Trúchly, Ivan Kotuliak
  Kováčik Tomáš ; 070400  Bencel Rastislav ; 070400 Maťo Ján ; 070400 Broniš Roman ; 070400 Trúchly Peter ; 070400 Kotuliak Ivan ; 070400
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 68, no. 3 (2017), s. 224-234
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  článok

  článok