Výsledky vyhľadávania

 1. Monitorovanie zmien vlhkosti atmosféry spoločnou analýzou meraní viacerých družicových navigačných systémov
  Imrišek Martin ; 010130  Janák Juraj ; 010130 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 28.01.2020 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : D-GAK4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120067
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Modulárny prípravok na vedenie ochrannej atmosféry pri laserovom zváraní kútových zvarov : prihláška patentu č. 16-2020, dátum podania prihlášky: 28.02.2020, stav: v konaní / aut. Jozef Bárta
  Bárta Jozef ; 063100 
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/16-2020
  patentový spis
  kniha

  kniha

 3. Laser-based ablation of titanium-graphite composite for dental application / aut. Peter Šugár, Barbora Ludrovcová, Jaroslav Kováčik, Martin Sahul, Jana Šugárová
  Šugár Peter ; 063200  Ludrovcová Barbora ; 063000 Kováčik Jaroslav Sahul Martin ; 061000 Šugárová Jana ; 063400
  Materials [elektronický zdroj] . Vol. 13, iss. 10 (2020), s. 1-15
  laser Machining titanium composite powder metallurgy
  https://www.mdpi.com/1996-1944/13/10/2312
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Vplyv ochrannej atmosféry pri zváraní hliníkových zliatin / aut. Maroš Vyskoč, Monika Vyskočová
  Vyskoč Maroš ; 067000  Vyskočová Monika ; 063000
  MM Průmyslové spektrum . č. 5 (2020), s. 58-59
  zvariteľnosť hliníkové zliatiny ochranná atmosféra
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Oxidation of Biocompatible Graphite–Ti Composite after Laser Ablation in Different Atmospheres / aut. Barbora Ludrovcová, Peter Šugár, Martin Sahul, J Kováčik, Zsolt Czibor
  Ludrovcová Barbora ; 063000  Šugár Peter ; 063200 Sahul Martin ; 061000 Kováčik J. Czibor Zsolt ; 063000
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 987, The Ziggurat International Conference on Materials Science and Engineering (ZICMSE 2020) 5-6 October 2020, London, United Kingdom, s. 1-13
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/987/1/012032
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Modulárny prípravok na vedenie ochrannej atmosféry pri laserovom zváraní kútových zvarov : prihláška úžitkového vzoru č. 24-2020, dátum podania prihlášky: 28.02.2020, dátum zverejnenia prihlášky: 01.07.2020, Vestník ÚPV SR č. 07/2020, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8937, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 03.11.2020, Vestník ÚPV SR č. 11/2020 aut. Jozef Bárta
  Bárta Jozef ; 063100 
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/24-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 7. Rezidencia veľvyslanca
  Domanický Patrik ; 058180  Bátor Jozef ; 058180 (škol.)
  2019 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128008 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=819BE1355532A4D3191960AB1E91
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Zariadenie na určovanie stavu atmosféry v spodných vrstvách troposféry s využitím zdrojov elektromagnetickej energie : prihláška úžitkového vzoru č.23-2017, dátum podania prihlášky: 02.02.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 02.07.2018, Vestník ÚPVSR č. 07/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8403, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 02.04.2019, Vestník ÚPVSR č. 04/2019 / aut. Peter Fabo, Dušan Podhorský, Gabriel Gašpar
  Fabo Peter  Podhorský Dušan Gašpar Gabriel ; 066000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/23-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 9. Vplyv ochrannej atmosféry na vlastnosti zvarových spojov horčíkovej zliatiny AZ31B vyhotovených laserom / aut. Maroš Vyskoč, Miroslav Sahul, Martin Sahul, Monika Vyskočová
  Vyskoč Maroš  Sahul Miroslav ; 063100 Sahul Martin ; 061000 Vyskočová Monika ; 063000
  Zváranie - Svařování : . Roč. 68, č. 1 (2019), s. 30-36
  laserové zváranie horčíková zliatina ochranné atmosféry
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. The effect of atmosphere and vacuum on character of weld joints fabricated by explosion / aut. Miroslav Jáňa, Ján Urminský, Igor Kostolný
  Jáňa Miroslav  Urminský Ján ; 063100 Kostolný Igor ; 063100
  Zváranie - Svařování : . Roč. 68, č. 1 (2019), s. 24-26
  explosion welding bimetal vacuum atmosphere
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  článok

  článok