Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj edukačnej hry „Popularizácia Elektroniky“
  Kotulič Marek ; 035000  Drobný Jakub ; 033000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 59 s.
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API

  https://opac.crzp.sk/?fn=ResultFormChild0001C56D&seo=CRZP-Zoznam-z%C3%A1znamov
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. ERROR Konverze - Nevyplneno 245
  Nitra 6.-9.9.1999 (nadátor) 
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999
  51.Zjazd chemických spoločností, rok 1999
  ISBN 80-227-1250-7
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  časopis

  časopis

 3. Analýza využitia kryptomien ako alternatívnej meny
  Pavláková Denisa ; 035000  Čavojský Maroš ; 035000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 42 s.
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=64F3CCE308D9C9BF42EFEB333CB3&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. ERROR Konverze - Nevyplneno 245
  Bratislava : SAV, 1989
  4. konferencia numerickej metódy v mechanike, rok 1989
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  časopis

  časopis

 5. Pevnostný výpočet v programe ANSYS : výskumná správa č. ZoD 46/2020 pre Eurofea, s.r.o. / aut. Peter Peciar, Roman Fekete
  Peciar Peter ; 020040  Fekete Roman ; 020040
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2021 . - 6 s.
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. On the extraction of MoOx photothermally active nanoparticles by gel filtration from a byproduct of few-layer MoS2 exfoliation / aut. Adriana Annušová, Michal Bodík, Jakub Hagara, Mário Kotlár, Yurily Halahovets, Matej Mičušík, Juraj Chlpík, Július Cirák, Monika Hofbauerová, Matej Jergel, Eva Majková, Peter Šiffalovič
  Annušová Adriana  Bodík Michal Hagara Jakub Kotlár Mário ; 902640 Halahovets Yurily Mičušík Matej Chlpík Juraj ; 036000 Cirák Július ; 036000 Hofbauerová Monika Jergel Matej Majková Eva Šiffalovič Peter
  Nanotechnology . Vol. 32, iss. 4 (2021), Art. no. 045708 s. 45708-45708
  MoOsubx/sub nanoparticles gel filtration liquid-phase exfoliation photothermal
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Fatigue failure of a pressing machine / aut. Martin Garan, Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Miloš Musil
  Garan Martin ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 Šulko Miroslav ; 020010 Musil Miloš ; 020010
  Applied Sciences . Vol. 11, No. 1 (2021), s. 398 - 398
  fatigue failure pressing machine probabilistic approach
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Elektronický učebný text a materiály pre predmety Optimalizácia a Optimalizácia procesov a výrob elektronický zdroj / aut. Michal Kvasnica
  Kvasnica Michal ; 047220 
  prvé
  Bratislava : FCHPT STU, 2021 . - 174 s.
  ISBN 978-80-8208-052-3
  https://uiam.sk/~kvasnica/bci/bci_optimalizacia.pdf
  učebnica
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 9. Highly Diastereoselective Reactions of Isoxazolidine-4,5-diols with Grignard Reagents: A New Approach to anti,syn-gamma-Amino-alpha,beta-diols / aut. Lukáš Ďurina, Tomáš Malatinský, Ján Moncoľ, Ondrej Záborský, Róbert Fischer
  Ďurina Lukáš ; 048140  Malatinský Tomáš ; 048140 Moncoľ Ján ; 042190 Záborský Ondrej Fischer Róbert ; 048140
  Synthesis-Stuttgart : . Vol. 53, iss. 4 (2021), s. 688-698
  https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0040-1706543
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Elektronický učebný text a materiály pre predmety Programovanie 1 a Programovanie 2 elektronický zdroj / aut. Michal Kvasnica
  Kvasnica Michal ; 047220 
  prvé
  Bratislava : FCHPT STU, 2021 . - 154 s.
  ISBN 978-80-8208-053-0
  https://uiam.sk/~kvasnica/bci/bci_python.pdf
  učebnica
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha