Výsledky vyhľadávania

 1. Methodological issues of dynamic posturography specific to the velocity and the displacement of the platform perturbation / aut. Erika Zemková, Zuzana Kováčiková, Michal Jeleň, Kateřina Neumannová, Miroslav Janura
  Zemková Erika  Kováčiková Zuzana Jeleň Michal ; E8340 Neumannová Kateřina Janura Miroslav
  Od výskumu k praxi v športe 2015 : . CD-ROM, [10] s.
  dynamic balance standardization translating platform
  https://www.researchgate.net/publication/291334988_Methodological_issues_of_dynamic_posturography_specific_to_the_velocity_and_the_displacement_of_the_platform_perturbation
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. The role of lateral preference of lower limbs in a postural stabilization task / aut. Zuzana Kováčiková, Erika Zemková, Kateřina Neumannová, Michal Jeleň, Karel Jelen, Miroslav Janura
  Kováčiková Zuzana  Zemková Erika Neumannová Kateřina Jeleň Michal ; E8340 Jelen Karel Janura Miroslav
  Neuroendocrinology Letters . Vol. 36, No. 1 (2015), s. 91-95
  postural control dynamic conditions unexpected perturbations re-stabilization time
  https://www.researchgate.net/publication/273781160_The_role_of_lateral_preference_of_lower_limbs_in_a_postural_stabilization_task
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Simultánne meranie EMG, MMG a EIM pomocou bezdrôtového holtera / aut. Erik Vavrinský, Martin Daříček, František Horínek, Martin Donoval, Peter Miklovič
  Vavrinský Erik ; E030  Daříček Martin ; E030 Horínek František ; E030 Donoval Martin ; 039000 Miklovič Peter ; E8340
  Spektrum informačných zdrojov z biomedicínskeho prostredia & výmena teoretických a klinických poznatkov / . S. 179-185
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Inovované metódy posudzovania stability postoja a trupu v športe a rehabilitácii / aut. Erika Zemková, Michal Jeleň, Oliver Poór, Gabriela Štefániková
  Zemková Erika  Jeleň Michal ; E8340 Poór Oliver Štefániková Gabriela
  Od výskumu k praxi : . CD-ROM, [9] s.
  rovnováha svalová sila testy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. A new age for health and fitness professionals: Assessment of postural and core stability / aut. Erika Zemková, José María Muyor, Gabriela Štefániková, Michal Jeleň, Zuzana Kováčiková
  Zemková Erika  Muyor José María Štefániková Gabriela Jeleň Michal ; E8340 Kováčiková Zuzana
  ISPGR 2015 : . S. 8
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 6. Portable two electrode ECG and respiration electronic monitoring system
  Sládek Ľubomír ; E030  Daříček Martin ; E030 Horínek František ; E030 Jagelka Martin ; E030 Vavrinský Erik ; E030 Donoval Martin ; E030 Miklovič Peter ; E8340
  ADEPT 2014 : . s. 63-66
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Klasifikácia EMG signálov pomocou umelých neurónových sietí
  Vančo Peter ; E030  Horínek František ; E030 Štibraný Tomáš ; E Miklovič Peter ; E8340
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie : . Roč. 20, mimoriadne číslo (2014), CD-ROM, s. 117-120
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Specific application of acceleration sensor in physiological experiments
  Vavrinský Erik ; E030  Moskaľová Daniela Daříček Martin ; E030 Donoval Martin ; E030 Horínek František ; E030 Popovič Marián ; E030 Miklovič Peter ; E8340
  ADEPT 2014 : . s. 71-74
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Implementation of pulse oximetry measurement to wireless biosignals probe / aut. Martin Jagelka, Michal Jeleň, Erik Vavrinský, Martin Daříček, Martin Donoval
  Jagelka Martin ; E030  Jeleň Michal ; E8340 Vavrinský Erik ; E030 Daříček Martin ; E030 Donoval Martin ; E030
  Lékař a technika . Roč. 44, č. 3 (2014), s. 37-40
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Application of acceleration sensors in physiological experiments
  Vavrinský Erik ; E030  Moskaľová Daniela Daříček Martin ; E030 Donoval Martin ; E030 Horínek František ; E030 Popovič Marián ; E030 Miklovič Peter ; E8340
  Journal of Electrical Engineering . Vol. 65, No. 5 (2014), s. 304-308
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok