Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1654  
Váš dotaz: Všetky polia = ("elektrotechnika")
 1. Optimalizácia podmienok pre prípravu bezpečného vyraďovania jadrových elektrární
  Macášek Martin ; 036000  Slugeň Vladimír ; 036000 (škol.)
  2022
  FEI ; 18.08.2022 ; elektrotechnika ; D-JE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145993
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Simulačný model využívania fotovoltickej elektrárne pre domácnosti
  Poničan Ján ; 032000  Janíček František ; 032000 (škol.)
  2022
  FEI ; 11.08.2022 ; elektrotechnika ; D-ENE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152668
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Hodnotenie výpočtov elektrických parametrov vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN v závislosti od zmeny ich vstupných parametrov
  Turčan Štefan ; 032000  Cenký Matej ; 032000 (škol.)
  2022
  FEI ; 13.09.2022 ; elektrotechnika ; B-ENE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156333
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Stanovenie indukovanej aktivity konštrukčných materiálov reaktorov VVER-440
  Šnírer Michal ; 036000  Slugeň Vladimír ; 036000 (škol.)
  2022
  FEI ; 22.08.2022 ; elektrotechnika ; D-JE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158429
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 5. Optimization of PALS measurement technique for advanced microstructural analysis of SCWR steels
  Saro Matúš ; 036000  Slugeň Vladimír ; 036000 (škol.)
  2022
  FEI ; 22.08.2022 ; elektrotechnika ; D-JE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137904
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 6. Príprava a štúdium vlastnosti YBCO supravodivých resp. perovskitovských tenkovrstvových mostíkov ožiarených elektrónovým zväzkom
  Talacko Marcel ; 036000  Španková Marianna (škol.)
  2022
  FEI ; 24.08.2022 ; elektrotechnika ; D-FYZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137829
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 7. Laditeľný filter zvukového signálu s OTA
  Čík Eduard ; 033000  Kubinec Peter ; 033000 (škol.)
  2022
  FEI ; 07.06.2022 ; elektrotechnika ; I-EN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164625
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Interakcia YBaCuO tenkých vrstiev a štruktúr s dlhými organickými molekulami
  Bennár Michal ; 036000  Valko Pavol ; 036000 (škol.)
  2022
  FEI ; 06.06.2022 ; elektrotechnika ; I-JFI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164643
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Vlastnosti lejacích hmôt pre elektrotechnické aplikácie
  Štugner Branislav ; 032000  Packa Juraj ; 032000 (škol.)
  2022
  FEI ; 06.06.2022 ; elektrotechnika ; I-ENE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164678
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Tvarované diamantové vrstvy pre elektrochemické senzory
  Pifko Michal ; 033000  Marton Marián ; 033000 (škol.)
  2022
  FEI ; 07.06.2022 ; elektrotechnika ; I-EN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164630
  diplomová práca
  kniha

  kniha