Výsledky vyhľadávania

 1. Vylepšenie nástrojov na vyhodnotenie kvality produktu a procesu so zameraním na elektronické funkcie vozidla
  Jakubík Bartolomej ; 020070  Součková Ingrid ; 020070 (škol.)
  2021
  SJF ; Dátum obhajoby : 13.07.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-PTDVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159312
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Požadavky na kvalitu vnitřního prostředí z hlediska energetického managementu
  Junasová Barbora ; 010290  Krajčík Michal ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 15, č. 1 (2021), s. 14-15
  kvalita vnútorného prostredia energetický manažment prípadová štúdia
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Aplikácia zásad TQM pre skúšobné a kalibračné laboratória
  Hradská Anna ; 020020  Palenčár Jakub ; 020020 (škol.)
  2021
  SJF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151043
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Nová kvalita otvorených priestorov mesta, inovatívne koncepty a východiská ich plánovania a tvorby - modelové územie Čadca
  Kožáková Barbora ; 902020  Gažová Daniela ; 902022 (škol.)
  2021
  902020 ; Dátum obhajoby : 11.06.2021 ; Študijný odbor : priestorové plánovanie ; Študijný program : I-PP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157286
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Webová stránka pre návrh receptov
  Szabóová Klaudia ; 035000  Pastuchová Elena ; 035000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : B-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149538
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh znižovania počtu nezhodných výrobkov s využitím optimalizácie postupov riadenia kvality v HKS Forge, s.r.o.
  Bohunická Lucia ; 064000  Pauliková Alena ; 064000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 28.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-KPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160342
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Prieskum vnímania kvality pitnej vody
  Scherer Adam ; 065000  Pastierová Alica ; 065000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : bezpečnostné vedy ; Študijný program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148222
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Kvalita LTE signálu v rôznych prostrediach
  Letenay Jakub ; 037000  Baroňák Ivan ; 037000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-MIKT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158787
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh prediktívneho riadenia s metódou move-blocking pre chemický reaktor
  Míková Lucia ; 047000  Oravec Juraj ; 047220 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 31.05.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157530
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Štúdia optimálneho nakladania s odpadovou vodou v obci Hrabovka
  Hudecová Silvia ; 046290  Drtil Miloslav ; 046000 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 31.05.2021 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157706
  diplomová práca
  kniha

  kniha