Výsledky vyhľadávania

 1. Ausgewählte Gütesiegel des Lebensmittelproduktionsbereiches als wessentlicher Produktqualitätsindikator zur besseren Einkaufsorientierung des Konsumenten / aut. Miroslav Rusko, Ján Iľko, Vojtech Kollár
  Rusko Miroslav ; 065200  Iľko Ján ; 065000 Kollár Vojtech
  Verejná správa a regionálny rozvoj . Roč. 14, č. 2 (2018), s. 112-118
  food sector product quality quality mark
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Zameranie sa na talent manažment podnikov pôsobiacich na Slovensku / Zdenko Stacho, Katarína Stachová
  Stacho Zdenko  Stachová Katarína
  Verejná správa a regionálny rozvoj . Roč. 14, č. 2 (2018), s. 119-125
  článok z periodika
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Všeobecné princípy utilizácie štátnej pomoci v Európskej únii a na Slovensku / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; 065200 
  Verejná správa a regionálny rozvoj . Roč. 13, č. 2 (2017), s. 69-82
  state aid environment policy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy / aut. Harušťáková Iveta
  Harušťáková Iveta 
  Wolters Kluwer 2016
  ISBN 978-80-8168-436-4
  verejná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0010
  Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy

  kniha

 5. Odmeňovanie zamestnancov ako významná funkcia riadenia ľudských zdrojov pri zavádzaní a udržiavaní žiaducej organizačnej kultúry / Anna Kachaňáková, Zdenko Stacho, Katarína Stachová
  Kachaňáková Anna  Stacho Zdenko Stachová Katarína
  Verejná správa a regionálny rozvoj . Roč. 11, č. 1 (2015), s. 14-21
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Funkčnosť mapy obce v informatizácii verejnej správy
  Dubová Lýdia ; V  Fencík Róbert (škol.) ; V210
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 12
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography verejná správa informatizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100529
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Sídelné prostredie a územný rozvoj = Build Environment and Spatial Development
  Hanus Július  Hamalová Marta Aufrichtová Zuzana ; A0900
  Verejná správa a regionálny rozvoj . Ročník 10., č. 1 (2014), s. 69-80
  prostredie sídelné územný rozvoj hodnotenie územia udržateľnosť build environment spatial development teritorial planning sustainability
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 8. Fórum kvality vo verejnej správe - využitie modelov kvality na zvýšenie efektivity riadenia : 10. medzinárodná konferencia o kvalite: Manažérstvo kvality vo verejnej správe. Bratislava, 3. december 2013
  Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2013 . - 1 CD-ROM
  manažérstvo kvality verejná správa
  zborník (príspevkov)
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 9. Komunikace ve veřejné správě / aut. Vladimír Heger
  Heger Vladimír 
  1. vydanie
  Praha : Grada Publishing, 2012 . - 256 s.
  ISBN 978-80-247-3779-9
  spoločenské vedy sociálna komunikácia verejná správa verejný priestor úrad a médiá
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  Komunikace ve veřejné správě

  kniha

 10. Pracovné právo pre verejnú správu : 88 otázok a odpovedí
  Briestenský Ladislav (zost.) 
  Bratislava : Iura Edition, 2011 . - 291 s
  ISBN 978-80-8078-442-3
  pracovné právo verejná správa
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  Pracovné právo pre verejnú správu

  kniha