Výsledky vyhľadávania

 1. Skúmanie vplyvu parametrov pre pulzné a ultrazvukové zváranie plastov na kvalitu zvarových spojov
  Dedík Martin ; 063000  Šimeková Beáta ; 063100 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158041
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Vplyv premiešania na vlastnosti laserom zvarených spojov meď - oceľ
  Gunda Milan ; 063000  Kovačócy Pavel ; 063100 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158042
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Zváranie trimetalu elektrónovým lúčom
  Kopúnek Michal ; 063000  Kovačócy Pavel ; 063100 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158345
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Vlastnosti preplátovaných spojov meď - oceľ zvarených elektrónovým lúčom
  Žáčik Ondrej ; 063000  Kovačócy Pavel ; 063100 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158318
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Vplyv fokusácie na vlastnosti elektrónovým lúčom zvarených spojov meď - oceľ
  Tóth Tomáš ; 063000  Kovačócy Pavel ; 063100 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157956
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Zavedenie UR kolaboratívneho robota do procesu výroby
  Šmitala Matej ; 066000  Némethová Andrea ; 066000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157999
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Zváranie nehrdzavejúcej ocele s meďou
  Beťko Lukáš ; 063000  Urminský Ján ; 063100 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158027
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Mikroštruktúra a vlastnosti laserových zvarov oceľových plechov HCT600X a HX220BD s hrúbkou 1,2 mm
  Čabelka Patrik ; 020050  Švec Pavol ; 020050 (škol.)
  2021
  SJF ; Dátum obhajoby : 10.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156034
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Modelovanie a numerická simulácia procesov zvárania laserom v režime keyhole
  Dobiš Martin ; 061000  Behúlová Mária ; 066000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158200
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Influence of laser beam parameters on mechanical and structural properties of duplex stainless steel welded joints
  Bárta Jozef ; 063000  (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.05.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=83581
  habilitačná práca
  kniha

  kniha