Výsledky vyhľadávania

 1. Molecular Nanostructure and Nanotechnology / aut. Chunli Bai, Chen Wang
  Bai Chunli  Wang Chen
  London : Imperial College Press, 2016 . - 311 s.
  ISBN 978-1-78326-926-6
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Meranie Youngovho modulu pružnosti pevných vzoriek ohybovou metódou
  Hrušovská Linda ; 061000  Kvetan Karol ; 061000 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 22.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121022
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Výrobné systémy a CIM / aut. František Duchoň
  Duchoň František ; 031000  Kelemen Michal (rec.) Hargaš Libor (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015 . - 311 s.
  ISBN 978-80-227-4446-1
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI14100
  kniha

  kniha

 4. Znalectvo
  Kubica Milan  Kardoš Peter Jakubec Miroslav
  Bratislava : Iura Edition, 2013 . - 311 s
  ISBN 978-80-8078-663-2
  znalectvo hodnota majetku
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0120
  Znalectvo

  kniha

 5. Cestné a miestne komunikácie
  Faith Peter  Paľo Jozef
  1.vyd.
  Žilina : Žilinská univerzita, 2013 . - 311 s
  ISBN 978-80-554-0635-0
  cesty
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0001
  Cestné a miestne komunikácie

  kniha

 6. Proměny architektury 2. poloviny 20. století [elektronický zdroj] : Mezinárodní konference 19.-20.4.2012, Vysoká škola báňská TU, Ostrava
  Šťastná, Marie (rec.) Jemelka, Martin (rec.)
  Proměny architektury 2. poloviny 20. století 19.-20.4.2012 : Ostrava, ČR
  1. vyd.
  Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012 . - CD-ROM, 311 s.
  ISBN 978-80-87079-27-0
  zborník
  (11) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 7. Management podnikové informatiky
  Voříšek Jiří  Pour Jan a kol.
  Praha : Professional Publishing, 2012 . - 311 s
  ISBN 978-80-7431-102-4
  podniková informatika manažment podniku
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  Management podnikové informatiky

  kniha

 8. Zkoumání historických staveb
  Razím Vladislav (ed.)  Macek Petr (ed.)
  Praha : Národní památkový ústav, 2011 . - 311 s
  ISBN 978-80-86516-41-7
  ochrana pamiatok pamiatky architektonické historické stavby
  obrazová publikácia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  kniha

  kniha

 9. Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu
  Loučková Ivana 
  1. vyd.
  Praha : Sociologické nakladatelství, 2010 . - 311 s
  výskum
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0010
  kniha

  kniha