Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh impulzného VN generátora
  Sopóci Marek ; 032000  Pípa Marek ; 032000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : I-ENE . - 79 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144492
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Detekcia pohybu v aute
  Prištic Ján ; 033000  Hagara Miroslav ; 033000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.13. elektronika ; Študijný program : I-EN . - 79 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143736
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Príspevok k hodnoteniu únavovej životnosti konštrukcií pri viacosovom namáhaní
  Novotný Pavol ; 020010  Chmelko Vladimír ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 23.08.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika ; Študijný program : D-APLM . - 79 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102379
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie chladenia batérií pre elektromobil
  Hutár Rastislav ; 030400  Kutiš Vladimír ; 030400 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AME . - 79 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143652
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Hodnotenie bezpečnosti hlbinného úložiska pre vyhorené jadrové palivo
  Stríbrnský Branislav ; 036000  Nečas Vladimír ; 036000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 14.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : I-JFI . - 79 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137421
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. Modelovanie automatizovaného vychladzovacieho regálu v prostredí Plant Simulation
  Prekop Matej ; 031000  Babinec Andrej ; 031000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 13.06.2018 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 79 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137610
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Virtualization of network infrastructure for the purpose of simulating network operation and features
  Kajan Martin ; 037000  Medvecký Martin ; 037000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 5.2.15. telekomunikácie ; Študijný program : B-TLK . - 79 s., príl., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125654
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Interaktívna vizualizácia veľkých dát
  Bystričan Július ; 070200  Martonová Alena ; 070200 (škol.)
  2018
  FIIT ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 9.2.6. informačné systémy ; Študijný program : I-IS2 . - 79 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126892
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 9. Rozpoznávanie objektov metódami počítačového videnia
  Staňo Martin ; 070400  Benešová Vanda ; 070400 (škol.)
  2018
  FIIT ; Dátum obhajoby : 21.06.2018 ; Študijný odbor : 9.2.1. informatika ; Študijný program : B-INFO . - 79 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123031
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 10. Tunelovanie prevádzky v telekomunikačných sieťach
  Jakimčuk Sergej ; 037000  Medvecký Martin ; 037000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.15. telekomunikácie ; Študijný program : I-TLK . - 79 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127477
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha