Výsledky vyhľadávania

 1. Magnetic properties of iron oxides present in the human brain / aut. Ľubor Dlháň, Martin Kopáni, Roman Boča
  Dlháň Ľubor ; 042190  Kopáni Martin Boča Roman ; 042190
  Polyhedron . Vol. 157, (2019), s. 505-510
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Study of the High-Energy Metabolism by In Vivo Phosphorus Magnetic Resonance in Rat Brains on the Animal Model of Neurodegeneration
  Nemec Marek ; 040630  Kašparová Svatava ; 040630 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143044
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Využitie BCI vo VR
  Szabados Daniel ; 037000  Vargic Radoslav ; 037000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.15. telekomunikácie ; Študijný program : I-MIKT . - 44 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=154462
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Ovládanie koncových zariadení mozgovými signálmi pomocou EEG
  Stančík Stanislav ; 037000  Vargic Radoslav ; 037000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.15. telekomunikácie ; Študijný program : I-MIKT . - 58 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152922
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Lokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo MR spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácie
  Mydliarová Dominika ; 040630  Kašparová Svatava ; 040630 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 19.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126595
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Zhlukovanie pomocou karteziánskeho genetického programovania
  Anda Tomáš ; 070200  Loebl Jaroslav ; 070200 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145444
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Využitie biologickej spätnej väzby na základe mozgových aktivít ako nástroj sociálnej interakcie pre hendikepovaných ľudí
  Mujgošová Ivana ; 070400  Kazička Roman (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 13.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145438
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Segmentácia tumorov v mozgu vo volumetrických medicínskych dátach s využitím hlbokého učenia
  Grivalský Štefan ; 070400  Tamajka Martin ; 070400 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145520
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Sémantická segmentácia obrazu s využitím konvolučných neurónových sietí
  Števuliak Marek ; 070400  Jakab Marek ; 070400 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145573
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. In vivo MRI diffusion tensor imaging in metabolic model of neurodegeneration of the rat brain / aut. Tomáš Tvrdík, Ľubomír Melicherčík, Ladislav Bačiak, Svatava Kašparová
  Tvrdík Tomáš ; 040630  Melicherčík Ľubomír ; 040630 Bačiak Ladislav ; 040630 Kašparová Svatava ; 040630
  MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019 : . S. 69
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok