Výsledky vyhľadávania

 1. Korporatívne menoFIIT Centrum ďalšieho vzdelávania
  Iný názov070620
  683
  Centrum ďalšieho vzdelávania
  CDVZ
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  korporácia

  korporácia

 2. Korporatívne menoFIIT Centrum priemyselného výskumu
  Iný názov070610
  682
  Centrum priemyselného výskumu
  CPVS
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (1) - osoby
  korporácia

  korporácia

 3. Korporatívne menoFIIT Centrum výpočtových a komunikačných služieb
  Iný názov070650
  272
  Centre of Computing and Communication Services
  CVKS
  I650
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (14) - osoby
  korporácia

  korporácia

 4. Korporatívne menoFIIT Dekanát FIIT
  Iný názov070900
  181
  Dean's Office
  Dekanát
  I900
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  korporácia

  korporácia

 5. Korporatívne menoFIIT Doktorandi
  Iný názov070975
  558
  Doktoral Students
  Doktorandi
  Doktorandi
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  korporácia

  korporácia

 6. Korporatívne menoFIIT Ekonomické oddelenie
  Iný názov070910
  278
  Deanship - Economics
  EO
  Ekonomické oddelenie
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (1) - osoby
  korporácia

  korporácia

 7. Korporatívne menoFIIT Externí pracovníci
  Iný názov070980
  559
  External Employees
  Externí pr
  Externí pracovníci
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  korporácia

  korporácia

 8. Korporatívne menoFIIT Oddelenie odborných činností
  Iný názov070904
  277
  Deanship - Research
  OOČ
  I904
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (1) - osoby
  korporácia

  korporácia

 9. Korporatívne menoFIIT Organizačné oddelenie dekana
  Iný názov070901
  274
  Deanship - Secretariat
  ORO dekana
  Organizačné oddelenie dekana
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  korporácia

  korporácia

 10. Korporatívne menoFIIT Organizačné oddelenie ústavov
  Iný názov070905
  592
  Institutes - Secretariat
  ORO ústavo
  Organizačné oddelenie ústavov
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  korporácia

  korporácia