Výsledky vyhľadávania

 1. Geometric classification of natural physical cavities of double-skin transparent facades
  Bielek Boris ; 010180 
  Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016) : . CD-ROM, s. 175-180
  double-skin transparent facade natural physical cavity air flow trajectory cross section of cavity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016) : proceedings of the scientific conference with international participation. June 23, 2016, Lednice, Czech Republic [elektronický zdroj]
  Kalousek, Miloš, (ed.) Palko, Milan, ; 010180 (ed.)
  Advanced Architectural Design and Construction 2016 23. 6. 2016 Lednice, Česká republika
  1. vyd.
  Brno : VUT - Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2016 . - CD-ROM, 298 s.
  ISBN 978-80-214-5445-3
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (46) - článok
  kniha

  kniha

 3. Circadian Response and Effect of Colored Surfaces on Indoor Daylight’s Circadian Efficiency
  Hartman Peter ; 010180  Hanuliak Peter ; 010180 Maňková Lucia ; 010180
  Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016) : . CD-ROM, s. 266-270
  circadian stimulation indoor daylight spectrum internal colors
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The role of renewable energy sources in a sustainable society
  Bielek Boris ; 010180 
  Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016) : . CD-ROM, s. 15-18
  fossil fuels renewable energy sources energy market transformation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Insolation of Nursery Schools According to Current Requirements Valid in Slovak Republic
  Maňková Lucia ; 010180  Hanuliak Peter ; 010180
  Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016) : . CD-ROM, s. 261-265
  insolation daylight assessment of interiors nursery schools
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Housing as one of principal urbanization components
  Húsenicová Jarmila ; 010310 
  Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016) : . CD-ROM, s. 19-25
  urbanization housing component
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Examples of fragments in hall spaces
  Ruhig Roman ; 010310 
  Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016) : . CD-ROM, s. 90-101
  fragments hall spaces
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Diagnosis of temperature-moisture regime of building elements by transient method- as a part of buildings´ monitoring
  Minarovičová Katarína ; 010180 
  Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016) : . CD-ROM, s. 161-166
  transient calculation degradation moisture content
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Tepelná izolácia v dutinách keramických tvaroviek – mýtus či dokonalé riešenie prísnych tepelnotechnických požiadaviek kladených na stenové obalové konštrukcie?
  Buday Peter ; 010180 
  Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016) : . CD-ROM, s. 145-148
  súčiniteľ prechodu tepla keramická tehlová tvarovka minerálna vlna THERM
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Formovanie výškovej zástavby na predmestí Bratislavy v dvadsiatych rokoch 20. storočia
  Borecká Eva ; 010310 
  Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016) : . CD-ROM, s. 26-33
  rondokubizmus funkcionalizmus Andrej Szönyi Klement Šilinger G. Schreiber Fridrich Weiwurm
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok