Výsledky vyhľadávania

 1. Integrovaná bezpečnosť prostredia 2019 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27.9.2019, Bratislava / ed. Miroslav Rusko, Ružena Králiková
  Rusko, Miroslav, (ed.) Králiková, Ružena (ed.)
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 27.9.2019 Bratislava
  1. vyd.
  Žilina : Strix, 2019 . - 219 s.
  ISBN 978-80-89753-34-5
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (4) - článok
  kniha

  kniha

 2. Nástroje environmentálnej politiky Európskej únie / aut. Miroslav Rusko, Vojtech Kollár
  Rusko Miroslav  Kollár Vojtech
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2019 : . S. 26-31
  environment politika nástroj
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Štátna pomoc na výskum, vývoj a inovácie ako významný prvok podpory výskumu a šíreniu poznatkov / aut. Miroslav Rusko, Vojtech Ferencz
  Rusko Miroslav  Ferencz Vojtech
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2019 : . S. 194-204
  štátna pomoc environment politika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Technické a socio-ekonomické aspekty riešenia aktuálnych environmentálnych a bezpečnostných problémov / aut. Miroslav Rusko, Pavol Čekan
  Rusko Miroslav  Čekan Pavol
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2019 : . S. 9-11
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Posúdenie účinnosti odstraňovania parabénu z vôd využitím vybraných AOP metód / aut. Maroš Sirotiak, Juraj Michálek, Adriána Hlavatovičová
  Sirotiak Maroš ; 065100  Michálek Juraj ; 065000 Hlavatovičová Adriána
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2019 : . S. 80-92
  sonolýza ozonizácia UV fotolýza parabény
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Pracovné prostredie ako zložka podnikateľských aktivít / aut. Jozef Harangozó
  Harangozó Jozef 
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2018 : . S. 127-128
  riziko bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci kríza
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Riadenie pohľadávok ako súčasť majetku podniku / aut. Milan Majerník, Štefan Majerník
  Majerník Milan ; 902024  Majerník Štefan
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2018 : . S.66-70
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Integrovaná bezpečnosť prostredia 2018 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 13. 9. 2018, Rajec - Lietavská Svinná, SR / ed. Miroslav Rusko, Ružena Králiková
  Rusko, Miroslav, ; 065200 (ed.) Králiková, Ružena (ed.)
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 13. 09. 2018 : Rajec - Lietavská Svinná
  1. vyd.
  Žilina : Strix, 2018 . - 141 s.
  ISBN 978-80-89753-27-7
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (7) - článok
  kniha

  kniha

 9. Test prototypu chladiča vzorky GSC-1 pre analyzátor celkového organického uhlíka v laboratórnych podmienkach / aut. Ján Iľko, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2018 : . S. 42-57
  meranie Úprava vzorky chladič
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Implementácia REACH v podniku v kontexte plnenia požiadaviek nariadenia / aut. Miroslav Rusko, Michal Pažma
  Rusko Miroslav ; 065200  Pažma Michal
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2018 : . S. 97-105
  REACH registrácia chemické látky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok