Výsledky vyhľadávania

 1. Hľadanie tvaru prútových škrupín využitím metódy dynamickej relaxácie
  Grančičová Ivana ; V190 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [5] s.
  dynamic relaxation dynamická relaxácia form-finding of structure grid shell prútová škrupina tvarová optimalizácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Generalizácia vodných tokov pri vytváraní štátneho mapového diela
  Straka Jakub ; V210 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [6] s.
  basic database for geographic information system basic map cartographic generalization generalizačný nástroj generalization tool kartografická generalizácia základná báza pre geografický informačný systém základná mapa
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=283163
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Stabilitné posúdenie zosuvného svahu na vodnej stavbe
  Antolová Darina ; V150 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [6] s.
  slide stabilita stability vodná stavba water structure zosuvy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Validácia vybraných prvkov databázy Carpatclim
  Papinčáková Lenka ; V160 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [6] s.
  air temperature Carpatclim precipitation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Porovnanie dvoch metód na stanovenie pevnosti betónu- laboratórna a výpočtová metóda
  Lusová Ivana ; V270 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [7] s.
  betón concrete nedeštruktívne skúšanie Nondestructive Testing pevnosť strength
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Analýza sekundárnych účinkov spôsobených predpätím na staticky neurčitých sústavách
  Pažma Peter ; V110 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [7] s.
  predpäté betónové konštrukcie prestressed concrete structures primárne a sekundárne účinky primary and secondary effects statically indeterminate structure staticky neurčitá konštrukcia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Asfaltové povrchy a ich vplyv na hluk z dopravy
  Orthová Monika ; V120 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [4] s.
  cestná doprava hluk noise pavement road transport vozovka
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Stanovenie únosnosti CFA a DDS pilót použitím MKP
  Stacho Jakub ; V150 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [8] s.
  CFA piles CFA pilóty numerical modelling numerické modelovanie Pile Foundation pilóty static load test statická zaťažovacia skúška
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Odolnosť štíhlych stĺpov z rôznych pevnostných tried betónu
  Kišac Marian ; V110 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [6] s.
  interaction diagram interakčný diagram odolnosť resistance slenderness štíhlosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Topologická optimalizácia vrstevnatej dosky
  Hoľko Michal ; V250 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [5] s.
  ANSYS ANSYS multilayer structure optimalizácia optimization vrstevnatá konštrukcia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok