Výsledky vyhľadávania

 1. A data mining approach for multivariate outlier detection in heterogeneous 2D point clouds: An application to post-processing of multi-temporal InSAR results
  Bakoň Matúš ; 010130  Oliveira Irena Perissin Daniele Sousa Joaquim J. Papčo Juraj ; 010130
  IGARSS 2016 - Advancing the Understanding of our Living Planet : . S. 56-59
  InSAR detekcia chýb data mining radar interferometry monitoring zosuvov outlier
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Interpolation of superconducting gravity observations using least-squares collocation method (poster)
  Hábel Branislav ; V130  Janák Juraj ; V130
  Geophysical Research Abstracts. Volume 16/2014 : . online, [1] p.
  interpolation interpolácia collocation method kolokácia metódou najmenších štvorcov superconducting gravimeter supravodivý gravimeter outlier odľahlé meranie
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Interpolation of superconducting gravity observations using least-squares collocation method (abstract)
  Hábel Branislav ; V130  Janák Juraj ; V130
  Geophysical Research Abstracts. Volume 16/2014 : . online, [1] p.
  interpolation collocation method superconducting gravimeter interpolácia kolokácia metódou najmenších štvorcov supravodivý gravimeter outlier odľahlé meranie
  http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/EGU2014-631.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok