Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie bioaugmentácie a biostimulácie na zvýšenie účinnosti bioremediácie environmentálnych záťaží / aut. Katarína Dercová, Juraj Škarba, Katarína Lászlová, Hana Horváthová
  Dercová Katarína ; 044000  Škarba Juraj Lászlová Katarína ; 044000 Horváthová Hana ; 044000
  Odpady : . Roč. 16, č. 1 (2016), s. 18-22
  bioremediácia biostimulácia bioaugmentácia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Biostimulácia a bioaugumentácia sedimentov kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi / aut. Katarína Dercová, Katarína Lászlová, Hana Horváthová, Hana Dudášová, Juraj Škarba
  Dercová Katarína ; 044000  Lászlová Katarína ; 044000 Horváthová Hana ; 044000 Dudášová Hana Škarba Juraj
  Zborník prednášok zo XLII. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou "Nové analytické metódy v chémii vody" Hydrochémia 2016, Bratislava, 18.-19. mája 2016 / . S. 163-170
  bioremediácia bioaugmentácia biostimulácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Assisted bioremediation approaches Biostimulation and bioaugmentation Used in the removal of organochlorinated pollutants from the contaminated bottom sediments Lászlová K. / K Lászlová, K Dercová, H Horváthová, S Murínová, J Škarba, H Dudášová
  Lászlová Katarína ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 Horváthová Hana ; 044000 Murínová Slavomíra ; 60007786 Škarba Juraj ; 60006861 Dudášová Hana ; 60010330
  International Journal of Environmental Research . Vol. 10, iss. 3 (2016), s. 367-378
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-84989941082&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 4. Bioremediation of PCB contaminated sediments using bioaugmentation and biostimulation approaches / aut. Katarína Dercová, Hana Dudášová, Juraj Škarba, Katarína Lászlová
  Dercová Katarína ; 044310  Dudášová Hana ; 044310 Škarba Juraj Lászlová Katarína ; 044310
  e-Proceedings of the 6th European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Greece, June 29-July 2, 2015 / . S. 624-629
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. The Hierarchy in Selection of Bioremediation Techniques: The Potentials of Utilizing Bacterial Degraders / Katarina Dercova, Katarina Laszlova, Hana Dudasova, Slavomira Murinova, Marta Balascakova, Juraj Skarba
  Dercová Katarína ; C4310  Lászlová Katarína ; C4310 Dudášová Hana ; 044310 Murínová Slavomíra Balaščáková Marta ; C4310 Škarba Juraj
  PRAGUE 6 CHEMICKE LISTY 2015
  Chemické listy . Vol. 109, iss. 4 (2015), s. 281-290
  ISSN 0009-2770
  POLYCHLORINATED-BIPHENYLS PCBS * IN-SITU BIOREMEDIATION * ARTHROBACTER SP STRAIN * CONTAMINATED SOIL * REMEDIATION TECHNOLOGIES * ORGANIC POLLUTANTS * BIOAUGMENTATION * DEGRADATION * PLANT * BIODEGRADATION
  http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000354722700006
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 6. Pokročilé prístupy bioremediácie: biostimulácia a bioaugmentácia PCB / aut. Katarína Dercová, Juraj Škarba, Hana Dudášová, Katarína Lászlová, Hana Horváthová
  Dercová Katarína ; 044310  Škarba Juraj Dudášová Hana ; 044310 Lászlová Katarína ; 044310 Horváthová Hana ; 044310
  Zborník vedeckých príspevkov z konferencie Geochémia 2015, Bratislava, 2.-3.12.2015 / . S. 28-30
  bioremediácia biostimulácia bioaugmentácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Eliminácia kongenérov PCB baktériami a toxicita kontaminovaných sedimentov po bioaugmentácii a biostimulácii / aut. Hana Dudášová, Katarína Lászlová, Katarína Dercová, Marta Balaščáková, Juraj Škarba
  Dudášová Hana ; C6290  Lászlová Katarína ; C4310 Dercová Katarína ; C4310 Balaščáková Marta ; C4310 Škarba Juraj
  Zborník vedeckých príspevkov z konferencie Geochémia 2014 / . S. 29-30
  polychlórované bifenyly kontaminácia sedimenty baktérie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Možnosti zvyšovania biodegradácie polychlórovaných bifenylov v kontaminovaných sedimentoch / aut. Juraj Škarba, Hana Dudášová, Katarína Dercová
  Škarba Juraj  Dudášová Hana ; C6290 Dercová Katarína ; C4310
  Zborník vedeckých príspevkov z konferencie Geochémia 2014 / . S. 178-181
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok