Výsledky vyhľadávania

 1. Štúdium termooxidačnej stability materiálov izokonverznými metódami
  Vykydalová Anna ; 045210  Cibulková Zuzana ; 045210 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.08.2020 ; Študijný odbor : chémia ; Študijný program : D-FCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136567
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Degradation of beeswax by NOx pollution and UV light studied by DSC and FTIR measurements / aut. Anna Vykydalová, Zuzana Cibulková, Katarína Čížová, Katarína Vizárová, Peter Šimon
  Vykydalová Anna  Cibulková Zuzana ; 045210 Čížová Katarína ; 049380 Vizárová Katarína ; 049380 Šimon Peter ; 045210
  Thermochimica Acta . Vol. 689, (2020), s. 1-5, art. no. 178606
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040603120301520
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. A new concept for lifetime prediction of cable insulations used in nuclear power plants / aut. Zuzana Cibulková, Anna Vykydalová, Peter Šimon, Tibor Dubaj
  Cibulková Zuzana ; 045210  Vykydalová Anna Šimon Peter ; 045210 Dubaj Tibor ; 045210
  Czech Chemical Society Symposium Series : 72. sjezd českých a slovenských chemických společností . Roč. 18, č. 3 (2020), s. 213-213
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Thermooxidative stability of polyethylene cable insulation studied by DSC / aut. Anna Vykydalová, Zuzana Cibulková, Tibor Dubaj, Peter Šimon
  Vykydalová Anna ; 045210  Cibulková Zuzana ; 045210 Dubaj Tibor ; 045210 Šimon Peter ; 045210
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 154-154
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Predictions of thermal and thermooxidative stabilities of materials / aut. Peter Šimon, Tibor Dubaj, Zuzana Cibulková, Anna Vykydalová
  Šimon Peter ; 045210  Dubaj Tibor ; 045210 Cibulková Zuzana ; 045210 Vykydalová Anna ; 045210
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 151-152
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Antioxidant activity of keratin hydrolysates in polyethylene glycol studied by nonisothermal DSC / aut. Zuzana Cibulková, Anna Vykydalová, Peter Šimon, Tibor Dubaj
  Cibulková Zuzana ; 045210  Vykydalová Anna ; 045210 Šimon Peter ; 045210 Dubaj Tibor ; 045210
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 148-148
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Thermoanalytical Study of the Kinetics of Processes Occurring in Materials / aut. Peter Šimon, Tibor Dubaj, Zuzana Cibulková, Anna Vykydalová
  Šimon Peter ; 045210  Dubaj Tibor ; 045210 Cibulková Zuzana ; 045210 Vykydalová Anna ; 045210
  CEST 2019 : . S. [8]
  https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5120131
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. A Simple Degradation Model for Materials in Combined Thermal and Radiation Environments / aut. Anna Vykydalová, Zuzana Cibulková, Tibor Dubaj, Peter Šimon
  Vykydalová Anna ; 045210  Cibulková Zuzana ; 045210 Dubaj Tibor ; 045210 Šimon Peter ; 045210
  CEST 2019 : . S. [4]
  https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5120171
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. DSC study of gamma radiation and temperature ageing of polyethylene / aut. Michal Belák, Milan Čertík, Anna Vykydalová, Zuzana Cibulková, Peter Šimon
  Belák Michal ; 040000  Čertík Milan ; 044000 Vykydalová Anna ; 045210 Cibulková Zuzana ; 045210 Šimon Peter ; 045210
  2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť : . S. 693-693
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. DSC study of antioxidant activity of keratin hydrolysates in polyethylene glycol / aut. Zuzana Cibulková, Anna Vykydalová, Tibor Dubaj, Peter Šimon
  Cibulková Zuzana ; 045210  Vykydalová Anna ; 045210 Dubaj Tibor ; 045210 Šimon Peter ; 045210
  2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť : . S. 692-692
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok