Výsledky vyhľadávania

 1. Conversion of disused buildings - One of the options how architecture contributes to the sustainability of the development: Case study of Metropolitan centre in Bratislava, Slovakia / aut. Adam Tóth, Dana Marcinková
  Tóth Adam ; 055150  Marcinková Dana
  AUR18 - Architecture and sustainable development 18 - proceedings / . S. 153-162
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (9) - článok
  článok

  článok

 2. Aesthetic functions of urban greenery in the context of development of cities in Slovakia / aut. Katarína Kristiánová, Dana Marcinková
  Kristiánová Katarína ; 056160  Marcinková Dana
  Teka Komisji Urbanistyki i Architektury . Vol. 47, (2019), s. 175-182
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Potenciál výtvarného a umeleckého pôsobenia vegetácie v sídelnom verejnom priestore The potential of the creative and artistic effects of vegetation in urban public space / aut. Dana Marcinková
  Marcinková Dana 
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 4, iss. 1 (2018), s. 72-77
  článok z periodika
  (1) - monografia
  (6) - článok
  článok

  článok

 4. Historická zeleň v krajine - náčrt problematiky / aut. Dana Marcinková
  Marcinková Dana 
  Kulturní detail v krajině historické struktury krajiny. : . S. 83-88
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (3) - článok
  článok

  článok

 5. Estetika sídelnej zelene v kontexte vývoja slovenských miest / aut. Dana Marcinková
  Marcinková Dana 
  Monument revue . Roč. 6, č. 2 (2017), s. 43-54
  článok z periodika
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Evidencia - jeden zo základných pilierov starostlivosti o historickú zeleň / aut. Dana Marcinková
  Marcinková Dana 
  Monument revue . Roč. 6, č. 1 (2017), s. 60-65
  článok z periodika
  (1) - monografia
  článok

  článok

 7. Vybrané legislatívne aspekty ochrany hodnôt prvkov historickej zelene / aut. Katarína Kristiánová, Dana Marcinková
  Kristiánová Katarína ; 056160  Marcinková Dana
  Kulturní detail v krajině historické struktury krajiny. : . S. 76-82
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Greenery as art-design in urban public space
  Marcinková Dana 
  SGEM 2016. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts : . S. 359-366
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (4) - článok
  článok

  článok

 9. Street tree rows - as specific category in the system of management of public greenery / aut. Dana Marcinková
  Marcinková Dana 
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 6. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : . S. 699-705
  článok zo zborníka
  (6) - článok
  článok

  článok

 10. Inspiring Roberto Burle Marx: influences on landscape design by Alfonz Torma / aut. Katarína Kristiánová, Dana Marcinková
  Kristiánová Katarína ; 057170  Marcinková Dana
  SGEM 2016. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts : . S. 335-341
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok