Výsledky vyhľadávania

 1. Electrical response of silicon heterojunction solar cells with transparent conductive oxide antireflective coating / aut. Milan Perný, Vladimír Šály, Vladimír Ďurman, Juraj Packa, János Kurcz, Miroslav Mikolášek, Jozef Huran
  Perný Milan ; 032000  Šály Vladimír ; 032000 Ďurman Vladimír ; 032000 Packa Juraj ; 032000 Kurcz János ; 032000 Mikolášek Miroslav ; 033000 Huran Jozef
  Acta Physica Polonica A . Vol. 139, No. 1 (2021), s. 39-45
  heterojunction solar cell ITO IZO amorphous silicon carbide
  http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/139/app139z1p07.pdf
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Complex electrical characterization of a-Si/c-Si solar heterostructures with conductive antireflection coatings / aut. Milan Perný, Vladimír Šály, Vladimír Ďurman, Miroslav Mikolášek, František Janíček, Jozef Huran
  Perný Milan ; 032000  Šály Vladimír ; 032000 Ďurman Vladimír ; 032000 Mikolášek Miroslav ; 033000 Janíček František ; 032000 Huran Jozef
  EPE 2019 : . S. 566-570
  heterojunction solar cell ITO IZO amorphous silicon carbide impedance spectroscopy DC characterization equivalent circuit
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8778044
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Electric measurements of PV heterojunction structures a-SiC/c-Si / aut. Milan Perný, Vladimír Šály, František Janíček, Miroslav Mikolášek, Michal Váry, Jozef Huran
  Perný Milan ; 032000  Šály Vladimír ; 032000 Janíček František ; 032000 Mikolášek Miroslav ; 033000 Váry Michal ; 032000 Huran Jozef
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 69, No. 1 (2018), s. 52-57
  amorphous silicon carbide thin films solar cell impedance spectroscopy equivalent circuit
  http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/1_118-07.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Assesment of damage of solar heterojunction a-SiC/c-Si induced by neutron radiation / aut. Milan Perný, Vladimír Šály, Miroslav Mikolášek, František Janíček, Vladimír Kujan, Juraj Packa, Jozef Huran
  Perný Milan ; 032000  Šály Vladimír ; 032000 Mikolášek Miroslav ; 033000 Janíček František ; 032000 Kujan Vladimír ; 032000 Packa Juraj ; 032000 Huran Jozef
  Transactions on Electrical Engineering . Vol. 6, No. 1 (2017), s. 10-14
  amorphous silicon carbide structural defects equivalent circuit dynamic parameters
  http://www.transoneleng.org/2017/20171c.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. AC and DC response of heterojunction a-SiC/c-Si for PV application / aut. Vladimír Šály, Milan Perný, Juraj Packa, František Janíček, Michal Váry, Miroslav Mikolášek, Jozef Huran
  Šály Vladimír ; 032000  Perný Milan ; 032000 Packa Juraj ; 032000 Janíček František ; 032000 Váry Michal ; 032000 Mikolášek Miroslav ; 033000 Huran Jozef
  EPE 2017 : . S. 623-626
  amorphous silicon carbide Photovoltaics complex impedance equivalent circuit component
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7967267/
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Photoelectrochemical and photovoltaic energy generation by utilization of amorphous silicon carbide / aut. Miroslav Mikolášek, Miroslav Behúl, M Huran, Vlastimil Řeháček, Juraj Racko
  Mikolášek Miroslav ; 033000  Behúl Miroslav ; 033000 Huran M. Řeháček Vlastimil ; 033000 Racko Juraj ; 033000
  ADEPT 2016 : . S. 47-50
  amorphous silicon carbide photo-electrochemical cell solar cell water splitting hydrogen
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Development of silicon heterojunction solar cells with IZO and ITO antireflection coatings / Miroslav Mikolášek, Ladislav Harmatha, Milan Perný, Vladimír Šály, Jozef Huran
  Mikolášek Miroslav ; 033000  Harmatha Ladislav ; 033000 Perný Milan ; 032000 Šály Vladimír ; 032000 Huran Jozef
  Power engineering 2016. Renewable Energy Sources 2016 : . S. 104-109
  heterojunction solar cell IZO ITO amorphous silicon carbide
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/829/1/012019/pdf
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Impedance spectroscopy as a powerful tool for characterization of devices for electric power engineering / aut. Milan Perný, Michal Váry, Vladimír Šály, Juraj Packa
  Perný Milan ; 032000  Váry Michal ; 032000 Šály Vladimír ; 032000 Packa Juraj ; 032000
  Elektroenergetika 2015 : . CD-ROM, S. 292-295
  dielectric spectroscopy heterojunction silar cell amorphous silicon carbide AC equivalent circuit
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Impedančná spektroskopia - účinný diagnostický nástroj v elektrotechnike a technológii / aut. Milan Perný, Michal Váry, Vladimír Šály
  Perný Milan ; 032000  Váry Michal ; 032000 Šály Vladimír ; 032000
  Energetika : . Roč. 65, č. 12 (2015), s.646-650
  dielectric spectroscopy heterojunction solar cell amorphous silicon carbide AC equivalent circuit
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok