Výsledky vyhľadávania

 1. Estimation of Bouguer correction density based on underground and surface gravity measurements and precise modelling of topographic effects – two case studies from Slovakia
  Zahorec Pavol  Papčo Juraj ; 010130
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 48, no. 4 (2018), s. 319-336
  hustota úplná Bouguerova anomália gravitačný účinok topografie density complete Bouguer anomaly gravity effect of topography
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/48/4/Zahorec-Papco_CGG-48-4_web.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Influence of the calculation grid density to the selected photometric parameters for road lighting / aut. Lukáš Lipnický, Dionýz Gašparovský, Roman Dubnička
  Lipnický Lukáš ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 Dubnička Roman ; 032000
  LUMEN V4 : . S. 246-249
  calculation measurement public lighting density
  http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7745555
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Effects of calculation points density to U0 and UI parameters / aut. Lukáš Lipnický, Dionýz Gašparovský, Roman Dubnička
  Lipnický Lukáš ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 Dubnička Roman ; 032000
  ELOSYS. Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2015 : . CD-ROM, S. 109-111
  Calculation point grid density public lighting
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Influence of the calculation grid density to the resulting photometric parameters of public lighting / aut. Lukáš Lipnický, Dionýz Gašparovský
  Lipnický Lukáš ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000
  LIGHT-SVĚTLO 2015 : . USB, s. 165-168
  public lighting calculation measurement density
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok