Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie hospodárnosti slnečných energetických systémov v obytných budovách
  Skalík Lukáš ; 010290  Smola Alfonz (rec.) Šikula Ondřej (rec.) Kabár Viktor (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 185 s.
  ISBN 978-80-227-4625-0
  slnečný kolektor energetická účinnosť solárny ohrev
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 2. Výpočet energetickej účinnosti vykurovacích systémov
  Krajčík Michal ; 010290 
  Meranie a rozpočítanie tepla 2015 : . CD-ROM, s. 119-126
  energetická účinnosť tepelné straty vykurovací systém
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Efektivní vytápěcí systémy v budovách - energetická účinnost systémů distribuce tepla II.
  Krajčík Michal ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 8, č. 4 (2015), s. 26-30
  vykurovanie distribúcia tepla energetická účinnosť
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Energetická účinnosť systému akumulácie tepla a teplej vody
  Krajčík Michal ; 010290  Čermanová Zuzana
  TZB Haustechnik : . Roč. 23, č. 5 (2015), s. 26-29
  vykurovanie príprava teplej vody zásobník teplej vody energetická účinnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok