Výsledky vyhľadávania

 1. Analysis of causes of uplift anomalous development in the subsoil of the Palcmanská Maša dam
  Bednárová Emília ; 010150  Škvarka Juraj ; 010150 Grambličková Danka
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining : . S. 11-18
  uplift subsoil water reservoir
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Analysis of Causes of Uplift Anomalies in the Čierny Váh Subsoil
  Bednárová Emília ; 010150  Grambličková Danka Škvarka Juraj ; 010150 Majerčák Vlastimil Slávik Ivan ; 010150
  IOP Conference Series: Earth and Environmental Science . Vol. 95, (2017), [8] s.
  uplift filtration regime FEM modeling stability of dam
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/95/2/022009/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Zvyšovanie bezpečnosti poldra Borša
  Grambličková Danka ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 Kolesárová Eva
  Vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia : . CD-ROM, s. 80-88
  flood dyke subsoil uplift filtration velocity safety finite element method
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok