Výsledky vyhľadávania

 1. Traffic engineering analysis in the preparation and reconstruction of urban roads
  Schlosser Tibor ; 010120  Schlosser Peter
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 26, no. 2 (2018), s. 35-39
  traffic engineering dopravné inžinierstvo urban roads miestne komunikácie sustainable mobility udržateľná mobilita
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjce.2018.26.issue-2/sjce-2018-0012/sjce-2018-0012.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Dopravno-inžinierske analýzy pri príprave a obnove miestnych komunikácií
  Schlosser Tibor ; 010120  Schlosser Peter
  Obnova cestných komunikácií : . S. 17-23
  miestne komunikácie urban roads udržateľná mobilita sustainable mobility degradácia cestnej siete road network degradation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Rekonštrukcia vozoviek miestnych komunikácií v Bratislave
  Bachratá Michaela ; 010120  Bačová Katarína ; 010120 Cápayová Silvia ; 010120
  Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek : . S. 60-65
  rekonštrukcia miestne komunikácie Bratislava
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Odvodnenie miestnych komunikácií
  Bačová Katarína ; 010120 
  Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie : . S. 131-137
  odvodnenie drainage miestne komunikácie urban roads údržba maintenance
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Kvalita vozoviek miestnych komunikácií z pohľadu upokojovania dopravy
  Bačová Katarína ; 010120 
  XVII. Dopravně - inženýrské dny. Zklidnění dopravy ve městech a obcích : . CD-ROM, s. 144-148
  kvalita vozoviek miestne komunikácie upokojenie dopravy
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Vozovky v urbanizovanom priestore
  Bačová Katarína ; V120  Bachratá Michaela ; V120 Orthová Monika ; V120
  Trvalo udržateľný rozvoj cestného staviteľstva : . S. 52-58
  vozovky miestne komunikácie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok