Výsledky vyhľadávania

 1. Fast robotic pencil drawing based on image evolution by means of genetic algorithm / aut. Michal Adamík, Jozef Goga, Jarmila Pavlovičová, Andrej Babinec, Ivan Sekaj
  Adamík Michal ; 030620  Goga Jozef ; 031000 Pavlovičová Jarmila ; 031000 Babinec Andrej ; 031000 Sekaj Ivan ; 031000
  Robotics and Autonomous Systems . Vol. 148, (2022), Art. no. 103912 [11] s.
  Robotic pencil drawing Image vectorization Non-photorealistic rendering Machine creativity
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921889021001974
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Segmentation of significant regions in retinal images: perspective of U-net network through a comparative approach / aut. Matej Pirhala, Jozef Goga, Veronika Kurilová, Jarmila Pavlovičová, Slavomír Kajan
  Pirhala Matej ; 030000  Goga Jozef ; 031000 Kurilová Veronika ; 030510 Pavlovičová Jarmila ; 031000 Kajan Slavomír ; 031000
  Systems, Signals and Image Processing : . S. 29-40
  attention U-Net FRST morphological operations optic disc and vessel segmentation Ophthalmology
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-96878-6_3
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 3. A survey of iris datasets / aut. Ľuboš Omelina, Jozef Goga, Jarmila Pavlovičová, Miloš Oravec, Bart Jansen
  Omelina Ľuboš ; 035000  Goga Jozef ; 031000 Pavlovičová Jarmila ; 031000 Oravec Miloš ; 035000 Jansen Bart
  Image and Vision Computing . Vol. 108, (2021), Art. no. 104109 [20] s.
  biometrics iris recognition Iris datasets Human iris
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0262885621000147
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. Nástroj na prekreslenie digitálneho obrazu robotickou kresbou, spôsob prekreslenia obrazu robotickou kresbou a spôsob kalibrácie nástroja : Prihláška úžitkového vzoru č. 50091-2021, Dátum podania : 24.11.2021 / aut. Michal Adamík, Jozef Goga
  Adamík Michal ; 030620  Goga Jozef ; 031000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 12 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/50091-2021
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 5. Detection of optic disc and macula in retinal images using deep learning methods / aut. Slavomír Kajan, Jarmila Pavlovičová, Jozef Goga, Veronika Kurilová, Kristián Lacko, Roman Krajňák
  Kajan Slavomír ; 031000  Pavlovičová Jarmila ; 031000 Goga Jozef ; 031000 Kurilová Veronika ; 030510 Lacko Kristián Krajňák Roman
  IWSSIP 2021 : . S. 15-26
  deep learning object detection diabetic retinopathy optical disc Macula
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Two machine-learning approaches for short-term COVID-19 hospitalization forecasting in Slovakia / aut. Veronika Kurilová, Martin Huba, Jozef Goga, Miloš Oravec, Jarmila Pavlovičová, Nora Majtánová
  Kurilová Veronika ; 035000  Huba Martin Goga Jozef ; 031000 Oravec Miloš ; 035000 Pavlovičová Jarmila ; 031000 Majtánová Nora
  ITAT 2021 : . S. 275-284
  http://ceur-ws.org/Vol-2962/paper23.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Segmentation of significant regions in retinal images: perspective of U-Net network through a comparative approach / aut. Matej Pirhala, Jozef Goga, Veronika Kurilová, Jarmila Pavlovičová, Slavomír Kajan
  Pirhala Matej ; 030000  Goga Jozef ; 031000 Kurilová Veronika ; 030510 Pavlovičová Jarmila ; 031000 Kajan Slavomír ; 031000
  IWSSIP 2021 : . [12] s.
  attention U-Net FRST morphological operations optic disc and vessel segmentation Ophthalmology
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Support vector machine and deep-learning object detection for localisation of hard exudates / aut. Veronika Kurilová, Jozef Goga, Miloš Oravec, Jarmila Pavlovičová, Slavomír Kajan
  Kurilová Veronika ; 035000  Goga Jozef ; 031000 Oravec Miloš ; 035000 Pavlovičová Jarmila ; 031000 Kajan Slavomír ; 031000
  Scientific Reports . Vol. 11, Iss. 1 (2021), Art. no. 16045 [9] s.
  https://www.nature.com/articles/s41598-021-95519-0?proof=tNature
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 9. Segmentácia významných oblastí na obrazoch očnej sietnice
  Pirhala Matej ; 031000  Goga Jozef ; 031000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : B-RK . - 69 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBCA4CEE1E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Detection of diabetic retinopathy using pretrained deep neural networks / aut. Slavomír Kajan, Jozef Goga, Kristián Lacko, Jarmila Pavlovičová
  Kajan Slavomír ; 031000  Goga Jozef ; 031000 Lacko Kristián ; 030000 Pavlovičová Jarmila ; 031000
  2020 Cybernetics & Informatics (K&I) : . [5] s.
  retinal image diabetic retinopathy CNN VGG-16 ResNet-50 Inception-v3
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9039793
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok