Výsledky vyhľadávania

 1. Poznámky na tvorbu parkovacej politiky z podmienok hl. m. SR Bratislavy
  Schlosser Tibor ; 010120 
  Cestná konferencia 2015 : . CD-ROM, s. 59-65
  dopravný urbanizmus parkovanie udržateľná mobilita traffic urbanism parking sustainable mobility
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok