Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie vybraných determnistických a geoštatistických metód pri interpolácii denných zrážkovýh úhrnov
  Barna Erik ; 010160  Valent Peter ; 010160 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 13.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125355
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh vodovodnej siete pre obce Spišská Belá, Strážky a Krížova Ves
  Barna Erik ; 010280  Kriš Jozef (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98586
  bakalárska práca
  kniha

  kniha