Výsledky vyhľadávania

 1. Strategic decision making in context of peer to peer concept and blockchain technology in the conditions of Slovak enterprises / aut. Marek Šarmír, Rudolf Husovič, Martin Császár, Peter Sakál
  Šarmír Marek ; 064000  Husovič Rudolf ; 064000 Császár Martin ; 064000 Sakál Peter ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 15, č. 2 (2019), s. 52-58
  blockchain strategic technology peer-to-peer
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Critical analysis of systemic and technological development as a catalyst of the social paradigm change / aut. Marek Šarmír, Peter Sakál
  Šarmír Marek ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii : . S. 33-37
  system technology singularity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Analysis of current condition of recognizability and application of the P2P 2.0 concept in Slovak republic by means of questionnaire research - II / aut. Marek Šarmír, Peter Sakál
  Šarmír Marek ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Innovacionnyje technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitijem regionov Rossii : . S. 347-355
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Návrh odporúčaní na zníženie fluktuácie zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
  Dobošová Zuzana ; 064000  Šarmír Marek ; 064000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134602
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Decentralizovannaja avtonomnaja organizacija kak osnova sozdanija sovremennogo blagosostojanija / aut. Marek Šarmír, Peter Sakál
  Šarmír Marek ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Problemy funkcionirovanija i razvitija territoriaľnych sociaľno-ekonomičeskich sistem : . S. 1-6
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Age discrimination, release of employees and sustainable law strategy in industrial enterprises / aut. Zdenka Gyurák Babeľová, Augustín Stareček, Natália Vraňaková, Martin Császár, Marek Šarmír, Peter Sakál, Dagmar Cagáňová
  Gyurák Babeľová Zdenka ; 064000  Stareček Augustín ; 064000 Vraňaková Natália ; 064000 Császár Martin ; 064000 Šarmír Marek ; 064000 Sakál Peter ; 064000 Cagáňová Dagmar ; 064000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, Special Number (2019), s. 25-33
  corporate social responsibility sustainable law strategy industrial enterprises
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/12/4_SN_2019_Babe%C4%BEov%C3%A1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 7. Analýza súčasného stavu poznateľnosti a aplikácie konceptu zdieľanej ekonomiky 2.0 v Slovenskej republike prostredníctvom dotazníkového prieskumu / aut. Marek Šarmír, Peter Sakál
  Šarmír Marek ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Podpora manažmentu priemyselných inovácií a zamestnanosti problémových podnikov v SR / . S. 82-96
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Analysis of current condition of recognizability and application of the P2P 2.0 concept in Slovak republic by means of questionnaire research - I / aut. Marek Šarmír, Peter Sakál
  Šarmír Marek ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Innovacionnyje technologii upravlenija sociaľno-ekonomičeskim razvitijem regionov Rossii : . S. 341-347
  P2P concept blockchain technology sustainable development
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Od Einsteina k inovácii podnikania v 21. storočí založenej na stratégii "výhra-výhra" a metodológii výrokovej logiky / aut. Peter Sakál, Karol Hatiar, Gabriela Hrdinová, Lukáš Jurík, Monika Šujaková, Martin Császár, Marek Šarmír
  Sakál Peter ; 064000  Hatiar Karol ; 064000 Hrdinová Gabriela Jurík Lukáš ; 064000 Šujaková Monika ; 064000 Császár Martin ; 064000 Šarmír Marek ; 064000
  Zborník vedeckých príspevkov projektu Vega (1/0245/17) : . S. 88-155
  HCS model 3E udržateľný rozvoj spoločensky zodpovedné podnikanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Suggestion of optimal solution for the payment system built on P2P concept by use of AHP model in conditions of Slovak repubic / aut. Marek Šarmír, Peter Sakál
  Šarmír Marek ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii : . S. 267-271
  payment systems exact methods corporate social responsibility
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok