Výsledky vyhľadávania

 1. Matematický model a simulácie v geotermálnom energetickom systéme vo Veľkom Mederi
  Gažíková Soňa ; 010290 
  Zborník abstraktov z 31. ročníka vedeckej konferencie Vnútorná klíma budov 2020 . S. 61-62
  teplovodné kotolne geotermálna energia simulácia priebehu teplôt matematický model
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Zhodnotenie využívania geotermálnej energie vo Veľkom Mederi z energetického hľadiska
  Gažíková Soňa ; 010290 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 260-267
  geotermálna energia vodný zákon využité množstvo energie odpadová energia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Využitie geotermálnej energie pre centralizované zásobovanie teplom mesta Veľký Meder
  Takács Ján ; 010290  Gažíková Soňa ; 010290
  Meranie a rozpočítanie tepla 2019 : . CD-ROM, s. 125-131
  geotermálna energia centralizované zásobovanie teplom energetický systém
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. A hévízzel töltött medencék energetikai elemzése és a hőviszanyerés lehetőségei
  Takács Ján ; 010290  Gažíková Soňa ; 010290
  ÉPKO 2019 : . S. 137-140
  bazénové hospodárstvo rekuperácia tepla účinnosť využívania ochrana životného prostredia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Utilization of geothermal energy in heating systems
  Gažíková Soňa ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Indoor Climate of Buildings 2019 : . CD-ROM, s. 209-216
  geothermal energy centralized heat supply natural gas energetic system
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Využitie otvoreného geotermálneho systému pre centralizované zásobovanie teplom na Slovensku
  Gažíková Soňa ; 010290 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 202-209
  centralizované zásobovanie teplom geotermálna energia vychladená geotermálna voda geotermálny energetický systém výroba tepla zdroj tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Koncepcia a návrh využívania odpadového tepla z bazénových hospodárstiev
  Takács Ján ; 010290  Gažíková Soňa ; 010290
  Obnoviteľné zdroje energie 2019 : . CD-ROM, s. 61-66
  odpadové teplo bazénové hospodárstvo prietočný bazén výmenník tepla obnoviteľný zdroj energie geotermálna energia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Otvorený geotermálny energetický systém pre zásobovanie teplom v meste Veľký Meder
  Takács Ján ; 010290  Gažíková Soňa ; 010290 Derzsi István ; 010290
  Vytápění, větrání, instalace : . Roč. 28, č. 2 (2019), s. 82-86
  geotermálna energia systém zásobovania teplom
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Nasledovania hodný príklad riešenia geotermálneho energetického systému pre zásobovanie teplom mesta Veľký Meder
  Takács Ján ; 010290  Gažíková Soňa ; 010290
  Vykurovanie 2019 : . CD-ROM, s. 193-198
  geotermálna energia zásobovanie teplom špičkový zdroj tepla doskové výmenníky tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Assessment of suitability for the usage of geothermal energy for production electric energy in Slovakia
  Takács Ján ; 010290  Gažíková Soňa ; 010290
  EXPRES 2019 : . CD ROM, s. 105-110
  geothermal energy power plant electric energy
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok