Výsledky vyhľadávania

 1. Possibility of Use of BIM in Automated Geometry Check of Structures
  Honti Richard ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 Bariczová Gabriela ; 010140 Kopáčik Alojz ; 010140 Kyrinovič Peter ; 010140
  Contributions to International Conferences on Engineering Surveying : . S. 27-37
  building information modeling automated geometry verification wall flatness terrestrial laser scanning as-built documentation
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51953-7_3
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Building Information Modelling of Industrial Plants
  Erdélyi Ján ; 010140  Kyrinovič Peter ; 010140 Kopáčik Alojz ; 010140 Honti Richard ; 010140
  Contributions to International Conferences on Engineering Surveying : . S. 13-26
  building information modelling pipeline bridge industrial plant terrestrial laser scanning as-built documentation
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51953-7_2
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Algoritmus na automatizovanú identifikáciu a odhad sférických tvarov z mračien bodov
  Honti Richard ; 010140 
  Juniorstav 2021 : . online, s. 695-700
  odhad sfér mračno bodov segmentácia automatizované spracovanie
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Odhad sférických plôch z mračien bodov
  Honti Richard ; 010140 
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 67 (109), č. 5 (2021), online, s. 85-90
  automatizované spracovanie údajov mračno bodov odhad sférických plôch segmentácia
  https://egako.eu/wp-content/uploads/2021/05/honti_2021_05.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Testovanie terestrického laserového skenera Leica Scanstation 2
  Mareš Krištof ; 010140  Honti Richard ; 010140 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149146
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Vývoj efektívnych algoritmov na segmentáciu geometrických útvarov z mračien bodov
  Honti Richard ; 010140  Kopáčik Alojz ; 010140 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 30.08.2021 ; Študijný odbor : geodézia a kartografia ; Študijný program : D-GAK4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145688
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 7. Segmentácia rovín a valcov z mračien bodov
  Honti Richard ; 010140 
  Juniorstav 2020 : . USB kľúč, s. 818-824
  segmentácia mračien bodov segmentácia rovín segmentácia valcov mračno bodov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Automatizovaná segmentácia valcov z údajov získaných terestrickým laserovým skenovaním
  Honti Richard ; 010140 
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 66 (108), č. 5 (2020), online, s. 89-94
  automatizované spracovanie dát terestrické laserové skenovanie mračno bodov odhad valcov
  http://egako.eu/wp-content/uploads/2020/05/gako_2020_05.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Koncepcia tvorby informačného modelu potrubných mostov
  Erdélyi Ján ; 010140  Kyrinovič Peter ; 010140 Kopáčik Alojz ; 010140 Magát Norbert ; 010000 Honti Richard ; 010140
  Geodézie ve stavebnictví a průmyslu : . S. 61-69
  informačné modelovanie stavieb BIM terestrické laserové skenovanie potrubné mosty
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Automated verification of building components using BIM models and point clouds
  Honti Richard ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 Bariczová Gabriela ; 010140 Funtík Tomáš ; 010270 Mayer Pavol ; 010270
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 28, no. 3 (2020), s. 13-19
  verification of buildings point clouds BIM automated verification IFC
  https://content.sciendo.com/view/journals/sjce/28/3/article-p13.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok