Výsledky vyhľadávania

 1. Automated verification of building components using BIM models and point clouds
  Honti Richard ; 010140  Erdélyi Ján ; 010140 Bariczová Gabriela ; 010140 Funtík Tomáš ; 010270 Mayer Pavol ; 010270
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 28, no. 3 (2020), s. 13-19
  verification of buildings point clouds BIM automated verification IFC
  https://content.sciendo.com/view/journals/sjce/28/3/article-p13.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Analysis of data exchange reliability between various BIM software using open format IFC
  Funtík Tomáš ; 010270  Mayer Pavol ; 010270
  WMCAUS 2019 : . CD-ROM, s. 524
  BIM IFC data exchange
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. Robotization and BIM in construction industry
  Mayer Pavol ; 010270 
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 5, iss. 2 (2019), online, s. 71-78
  BIM robotizácia výstavba
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2019/CJCE_2019_02.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Analýza možností využitia BIM a bezdrôtových senzorov na účely BOZP
  Mayer Pavol ; 010270 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 93-98
  BIM BOZP bezdrôtové senzory
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Building Information Modeling
  Funtík Tomáš ; 010270  Pasiar Michal Erdélyi Ján ; 010140 Hlavatá Janka Kaleja Pavol Mayer Pavol ; 010270 (rec.) Kozlovská Mária (rec.) Balco Peter
  1. vyd.
  Bratislava : Eurostav, 2018 . - 205 s.
  ISBN 978-80-89228-56-0
  BIM informačné modelovanie stavieb projektovanie realizácia
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. The automation of the process of updating the curing time activity in 4D schedule
  Funtík Tomáš ; 010270  Mayer Pavol ; 010270 Gašparík Jozef ; 010270
  ISARC 2018 - The Future of Buildings Things : . online, s. 153-159
  BIM 4D simulation formwork removal
  https://www.iaarc.org/publications/fulltext/ISARC2018-Paper036.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. STN EN ISO 29481-2 Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií : Časť 2: Rámec interakcie (ISO 29841-2:2012)
  (prekl.) Funtík Tomáš ; 010270  (prekl.) Mayer Pavol ; 010270
  1. vyd.
  Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2018 . - 84 s.
  BIM rámec interakcie norma
  normy
  EDJ - Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
  kniha

  kniha

 8. Návrh metodiky na využitie dát zo smart senzorov na aktualizovanie informácii v 3D a 4D BIM modeli
  Mayer Pavol ; 010270 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 129-134
  BIM smart senzory výstavba
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Polyfunkčný komplex Polianky
  Mayer Pavol ; 010270  Funtík Tomáš ; 010270 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124540
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh opatrení BOZP pomocou BIM
  Funtík Tomáš ; 010270  Mayer Pavol ; 010270
  Eurostav : . Roč. 23, č. 5 (2017), s. 68-69
  BIM OHS construction management BOZP manažment výstavby
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok