Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 125  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth 0011061^"
 1. Efektívne hospodárenie s vodou v obci
  Némethová Noémi ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 (škol.)
  2022
  SVF ; 13.06.2022 ; stavebníctvo ; B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137264
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Štúdia odkanalizovania obce Pobedim
  Néveri Bálint ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 (škol.)
  2022
  SVF ; 06.06.2022 ; stavebníctvo ; I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164033
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh systému odvádzania odpadových vôd pre obec Horné Mýto
  Vermesová Cynthia ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 (škol.)
  2022
  SVF ; 13.06.2022 ; stavebníctvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159642
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Design of a summer swimming pool center
  Bezdietna Daria ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 (škol.)
  2022
  SVF ; 13.06.2022 ; stavebníctvo ; B-CE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155625
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Rainwater management in urban areas
  Nahle Fatima ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 (škol.)
  2022
  SVF ; 13.06.2022 ; stavebníctvo ; B-CE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165533
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Proceedings from 11th Conference of Young Researchers - KOMVY 2022 : Osrblie, SR, 2. - 6. 5. 2022 [elektronický zdroj] / zost. Réka Wittmanová, Gergely Rózsa, Marek Šutúš, Jaroslav Hrudka ; rec. Petr Hlavínek, Andrej Šoltész
  (zost.) Wittmanová, Réka, ; 010280 (zost.) Rózsa, Gergely, ; 010280 (zost.) Šutúš, Marek, ; 010280 (zost.) Hrudka, Jaroslav, ; 010280 Hlavínek, Petr (rec.) (rec.) Šoltész, Andrej, ; 010170
  Conference of Young Researchers Osrblie, Slovenská republika 2. 5. – 6. 5. 2022 11th
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2022 . - CD-ROM, 82 s.
  ISBN 978-80-227-5209-1
  odpadové vody vodovodná sieť kanalizačná sieť čistenie odpadových vôd
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (10) - článok
  kniha

  kniha

 7. Manažment decentralizovaného čistenia odpadových vôd
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Wittmanová Réka ; 010280 Šutúš Marek ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Proceedings from 11th Conference of Young Researchers - KOMVY 2022 : . CD-ROM, s. 13-18
  decentralized system sewer water WWTP
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 8. Analýza vplyvu vzdutia v odľahčovacej komore na prietok odpadových vôd pomocou CFD simulácie
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Wittmanová Réka ; 010280 Marko Ivana ; 010280
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 65, č. 1-2 (2022), s. 29-35
  odľahčovacia komora CFD analýza odpadové vody
  http://www.zzvh.sk/data/files/778_vodohospodarsky-spravodajca-01_02_2022_cc-webovka.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 9. Recirkulácia priesakových vôd zo skládok odpadov na nie nebezpečný odpad
  Rózsa Gergely ; 010280  Šutúš Marek ; 010280 Wittmanová Réka ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Odpadové vody 2022 : . USB kľúč, s. 313-317
  skládka priesaková kvapalina recirkulácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 10. Modelling of stormwater runoff and wastewater flow in the sewer network
  Wittmanová Réka ; 010280  Marko Ivana Hrudka Jaroslav ; 010280 Šutúš Marek ; 010280 Stanko Štefan ; 010280
  Civil Engineering Conference (CEC 2022) : . online, [6] s., art. no. 012068
  modelovanie dažďová voda odpadová voda
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1252/1/012068
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok