Výsledky vyhľadávania

 1. Nonadditive integrals as a tool for aggregation
  Horanská Ľubomíra ; 010220  (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.02.2021 ; Študijný odbor : matematika ; Študijný program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82466
  habilitačná práca
  kniha

  kniha

 2. Stanovenie nekovových a polokovových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou a prietokovými elektroanalytickými metódami.
  Čacho František ; 040906  (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 16.03.2021 ; Študijný odbor : chémia ; Študijný program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82458
  habilitačná práca
  kniha

  kniha

 3. Nanoštruktúrované katalyzátory pre selektívnu konverziu lignocelulózy
  Soták Tomáš ; 040906  (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 16.03.2021 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82457
  habilitačná práca
  kniha

  kniha

 4. Využitie kvantitatívnej a prediktívnej mikrobiológie pri zvyšovaní mikrobiologickej bezpečnosti slovenských tradičných syrov
  Medveďová Alžbeta ; 040906  (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 16.03.2021 ; Študijný odbor : potravinárstvo ; Študijný program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82455
  habilitačná práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh senzorických systémov s využitím princípov priemyselného IoT
  Gašpar Gabriel ; 066000  (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.02.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : null . - 180 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82171
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. ADVANCED SMALL-SCALE TESTING OF PERSPECTIVE MATERIALS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS
  Degmová Jarmila ; 039140  (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 20.04.2021 ; Študijný odbor : fyzika ; Študijný program : null
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=84034
  habilitačná práca
  kniha

  kniha

 7. Skúmanie a optimalizácia spracovania kaučukových zmesí sledovaním reologických a elektrických parametrov
  Bošák Ondrej ; 061000  (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.02.2021 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : null . - 103 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82456
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Statistical Learning in the Domain of Precision Medicine
  Kováč Michal ; 070000  (škol.)
  2021
  FIIT ; Dátum obhajoby : 18.02.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=83108
  habilitačná práca
  kniha

  kniha

 9. Aspekty kvality, riadenia a bezpečnosti v sieťových technológiách
  Ries Michal ; 070400  (škol.)
  2021
  FIIT ; Dátum obhajoby : 18.02.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=83110
  habilitačná práca
  kniha

  kniha

 10. Vplyv korózie výstuže na životnosť železobetónových konštrukcií
  Hollý Ivan ; 010110  (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 26.02.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82464
  habilitačná práca
  kniha

  kniha