Výsledky vyhľadávania

 1. Revitalizácia mŕtveho ramena Hrona pri Rudne nad Hronom.
  Agócsová Ágnes ; 010160  Škrinár Andrej ; 010160 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138280
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Využitie manažmentu vodného hospodárstva ako jeden z faktorov konkurencieschopnosti priestorového rozvoja územia. / aut. Ágnes Agócsová
  Agócsová Ágnes ; 902020 
  Významné faktory konkurencieschopnosti a ich vplyv na podnikateľské subjekty z územného a odvetvového hľadiska. . S.70-77
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Významné faktory konkurencieschopnosti a ich vplyv na podnikateľské subjekty z územného a odvetvového hľadiska. /monografický vedecký zborník / ed. Zuzana Chodasová, Marián Králik, Ágnes Agócsová
  Chodasová, Zuzana, ; 902021 (ed.) Králik, Marián, ; 020070 (ed.) Agócsová, Ágnes, ; 902020 (ed.) Štofková, Jana (rec.) Božek, Pavol, ; 063800 (rec.)
  1.vyd
  Brno Knowler 2018 . - 108 s.
  ISBN 978-80-905988-4-3
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (5) - článok
  kniha

  kniha

 4. Koncepčný návrh revitalizácie koryta toku a priľahlého územia.
  Agócsová Ágnes ; 010160  Škrinár Andrej ; 010160 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107841
  bakalárska práca
  kniha

  kniha