Výsledky vyhľadávania

 1. Apartmánový hotel
  Tatljak Martina-Ana ; 010180  Jamnický Martin ; 010180 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139200
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Bytový dom
  Tatljak Martina-Ana ; 010180  Palková Adela ; 010180 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100031
  bakalárska práca
  kniha

  kniha