Výsledky vyhľadávania

 1. Numerical methods in mathematical cartography
  Ábrahámová Andrea ; 010220 
  ISCAMI 2020 : . s. 21-22
  cartography numerical methods mathematical cartography
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Application of the finite element method in the mathematical cartography
  Ábrahámová Andrea ; 010220 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 14-21
  cartographic projection Lambert conformal conic projection finite element method (FEM)
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. One of the approaches to the creation of conformal projections
  Ábrahámová Andrea ; 010220 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 13-19
  conformal projection complex numbers isometric coordinates stereographic Lagrange August
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Kinetic Curves in Cartographic Projections
  Ábrahámová Andrea ; 010220  Vajsáblová Margita ; 010220
  Proceedings of the slovak-czech conference on geometry and graphics 2019 . S. 27-40
  epicycloid cycloid evolvent cartographic projection distortion
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Spracovanie a analýza meraní GNSS na bodoch siete Národného centra na diagnostikovanie deformácií zemského povrchu na území Slovenska
  Ábrahámová Andrea ; 010130  Gerhátová Ľubomíra ; 010130 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138355
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Špecifiká geometrických plánov v závislosti od režimu údržby katastrálnej mapy
  Ábrahámová Andrea ; 010140  Hudecová Ľubica ; 010140 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.3. geodézia a kartografia ; Študijný program : B-GKK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131406
  bakalárska práca
  kniha

  kniha