Výsledky vyhľadávania

 1. Simulácia priehľadnej matrice vláknobetónu - tvorba
  Majer Radovan ; 010270  Ďubek Marek ; 010270
  Mladá veda : . Vol. 7, No. 1 (2019), s. 111-118
  vláknobetón sklo
  http://www.mladaveda.sk/casopisy/2019/01/01_2019_09.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Calculation function in the investment process
  Ellingerová Helena ; 010270  Majer Radovan ; 010270
  CTM 2019 - Construction Technology and Management : . CD-ROM, s. 41-46
  construction production calculation investment process cost management
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Metódy kalkulovania ušlého zisku v stavebnej zákazke
  Majer Radovan ; 010270 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 86-92
  zhotoviteľ stavby životný cyklus stavby príprava stavby ušlý zisk
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Uplatňovanie ušlého zisku na zákazke
  Ellingerová Helena ; 010270  Majer Radovan ; 010270
  Almanach znalca : . Roč. 19, č. 1-2 (2019), CD-ROM, s. 5-8
  ušlý zisk kalkulovanie všeobecná hodnota výpočet
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Meranie rovinnosti podláh v znaleckej praxi
  Petro Marek ; 010270  Majer Radovan ; 010270
  Almanach znalca . Roč. 18, č. 2 (2018), CD-ROM, s. 8-11
  floors flatness of the floor measurement
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Stavebno-technologický projekt: Bytový dom Bratislava
  Majer Radovan ; 010270  Petro Marek ; 010270 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138243
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Analýza vplyvu výberu technológie montáže krovu rodinného domu s ohľadom na časové trvanie a vynaložené finančné náklady
  Majer Radovan  Gregorová Valéria ; 010260
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 4, iss. 1 (2018), online, s. 65-71
  krovy optimalizácia nákladov rýchlosť výstavby
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2018/CJCE_2018_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 8. Priemyselné podlahy a príčiny ich porúch
  Gregorová Valéria ; 010260  Majer Radovan ; 010270
  Almanach znalca . Roč. 18, č. 2 (2018), CD-ROM, s. 12-15
  priemyselná podlaha porucha chyba príčina
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (3) - článok
  článok

  článok

 9. Výstavba krovu na rodinnom dome - analýza finančných nákladov a časového trvania montáže
  Gregorová Valéria ; 010260  Majer Radovan ; 010270
  Buildustry . Roč. 2, č. 3 (2018), CD-ROM, s. 25-29
  krovy rýchlosť výstavby technológia
  http://www.briainvenia.sk/images/pdf/sk/Buildustry-3_2018.pdf?fbclid=IwAR2UW2MahYIa2jhSCOWGEL9z_RNjpldXQyC1OMkuCDCbJZCxiXz5C4IaxBg
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Kalkulačná činnosť v investičnom procese [elektronický zdroj]
  Ellingerová Helena ; 010270  Majer Radovan ; 010270 (rec.) Bollová Gabriela (rec.) Kalinová Gabriela ; 902021
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2018 . - CD-ROM, 75 s.
  ISBN 978-80-263-1523-0
  kalkulácia náklady cena
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha