Výsledky vyhľadávania

 1. Experimental real time optimization of a continuous membrane separation plant / aut. Anwesh Reddy Gottu Mukkula, Petra Valiauga, Miroslav Fikar, Radoslav Paulen, Sebastian Engell
  Gottu Mukkula Anwesh Reddy  Valiauga Petra ; 047000 Fikar Miroslav ; 047220 Paulen Radoslav ; 047220 Engell Sebastian
  21st IFAC World Congress 2020 : . S. 11967-11974
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation: Influence of the Measurement / aut. Petra Valiauga, Radoslav Paulen
  Valiauga Petra ; 047220  Paulen Radoslav ; 047220
  Process Control 2019 : . S. 256-261
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation / aut. Petra Valiauga, Radoslav Paulen
  Valiauga Petra ; 047220  Paulen Radoslav ; 047220
  12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS, . S. 112–117
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Modelling and Control of a Carrousel Type Biochemical Reactor / aut. Monika Bakošová, Rudolf Trautenberger, Ján Derco, Juraj Kavor, Petra Valiauga, Juraj Oravec, Anna Vasičkaninová
  Bakošová Monika ; 047220  Trautenberger Rudolf ; 040000 Derco Ján ; 046290 Kavor Juraj Valiauga Petra ; 047220 Oravec Juraj ; 047220 Vasičkaninová Anna ; 047220
  Process Control 2019 : . S. 29-29
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Advanced Control of a Biochemical Reactor for Yeast Fermentation / aut. Monika Bakošová, Juraj Oravec, Anna Vasičkaninová, Alajos Mészáros, Petra Valiauga
  Bakošová Monika ; 047220  Oravec Juraj ; 047220 Vasičkaninová Anna ; 047220 Mészáros Alajos ; 047220 Valiauga Petra ; 047220
  Chemical Engineering Transactions, Vol. 76 . S. 769-774
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Prediktívne riadenie inverzného kyvadla
  Artzová Petra ; 047000  Kvasnica Michal ; 047220 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136226
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Energy-Efficient Swing up and Explicit MPC Stabilization of an Inverted Pendulum / aut. Peter Bakaráč, Petra Artzová, Michal Kvasnica
  Bakaráč Peter ; 047000  Artzová Petra ; 047220 Kvasnica Michal ; 047220
  NMPC 2018, 6th International Conference on Nonlinear Model Predictive Control, 19.-22.8.2018, Madison, Wiskonsin, USA . S. [2]
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Identifikácia a riadenie laboratórnej rektifikačnej kolóny / aut. Petra Artzová
  Artzová Petra ; 040000 
  Chémia a technológie pre život : . CD ROM, s. 325
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Advanced Process Control Design for a Distillation Column Using UniSim Design / aut. Juraj Oravec, Monika Bakošová, Petra Artzová
  Oravec Juraj ; 047220  Bakošová Monika ; 047220 Artzová Petra ; 040000
  21st International Conference on Process Control (PC) 2017 . USB kľúč, s. 303-308
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Modelovanie chemicko-technologických procesov a návrh riadenia v prostredí UniSim Design
  Artzová Petra ; 047000  Oravec Juraj ; 047220 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135456
  bakalárska práca
  kniha

  kniha