Výsledky vyhľadávania

 1. Absencia technického predpisu pre dopravné prieskumy zamerané na MHD
  Braniš Marek ; 010120 
  Verejná osobná doprava - VOD 2019 : . CD-ROM, s. 30-34
  technický predpis technical regulations verejná hromadná doprava public transport dopravný prieskum traffic survey
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Dopravno-kapacitné posúdenia v projektovej dokumentácii cestného a mestského inžinierstva
  Schlosser Tibor ; 010120 
  Cestná konferencia 2018 : . CD-ROM, s. 53-61
  dopravný prieskum traffic survey dopravné plánovanie traffic planning dopravný model traffic model dopravno-kapacitné posúdenie traffic-capacity assessment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Assessing the fatigue state of the driver while urban driving
  Prasolenko Oleksii  Galkin Andrii Schlosser Tibor ; 010120 Cápayová Silvia ; 010120
  Pozemní komunikace 2018 : . CD ROM, [6] s.
  jazda v meste urban driving dopravný prieskum traffic survey únavový stav vodiča fatigue state of a driver
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Future of evaluating public transport services
  Braniš Marek ; 010120  Hodáková Dominika ; 010120 Cápayová Silvia ; 010120 Schlosser Tibor ; 010120 Galkin Andrii
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Conference Proceedings Vol. 18. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : . S. 565-571
  performance traffic survey public transportation occupancy passenger couting
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Evaluation of sustainable mobility for urban development projects with traffic engineering tools - example from Bratislava
  Schlosser Tibor ; 010120  Cápayová Silvia ; 010120 Hodáková Dominika ; 010120 Schlosser Peter
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Conference Proceedings Vol. 18. Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future : . S. 549-556
  sustainable mobility traffic survey traffic planning traffic capacity
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Issues of traffic surveys of routing in junctions
  Schlosser Tibor ; 010120  Braniš Marek ; 010120 Schlosser Michael
  Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2018 : . CD-ROM, s. 47-52
  traffic survey junction routing software application evaluation
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Traffic model as a tool for changing of modal split in Bratislava new City Centre
  Schlosser Tibor ; 010120  Schlosser Peter Schlosser Michael
  Közlekedéstudományi Konferencia Győr 2018 : . CD-ROM, s. 41-46
  modal split modálne rozdelenie traffic survey dopravný prieskum traffic modelling dopravné modelovanie public transport hromadná doprava
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Možnosti vedenia električkovej trate v polohe Fajnorovo nábrežie - Pribinova - Karadžičova v Bratislave
  Borš Matúš  Nemec Norbert Schlosser Tibor ; 010120
  XVIII. Dopravně - inženýrské dny. Inteligentní systémy - doprava, parkování, veřejná doprava : . USB kľúč, s. 147-153
  územný generel dopravy master transport plan električková trať tram line dopravný prieskum traffic survey
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Pomôžu aplikácie IDS v novom centre mesta Bratislavy?
  Schlosser Tibor ; 010120  Schlosser Peter Schlosser Michael
  XVIII. Dopravně - inženýrské dny. Inteligentní systémy - doprava, parkování, veřejná doprava : . USB kľúč, s. 105-111
  dopravný prieskum traffic survey sčítanie dopravy traffic census intenzita dopravy traffic intensity
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Complex Traffic Analysis of New Down Town of Bratislava for Environmental Assessment
  Schlosser Tibor ; 010120  Schlosser Peter Cápayová Silvia ; 010120 Hodáková Dominika ; 010120
  SGEM 2017. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 17. Energy and Clean Technologies : . S. 399-407
  udržateľná mobilita dopravný prieskum dopravné plánovanie sustainable mobility traffic survey traffic planning
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok