Výsledky vyhľadávania

 1. Mechanické vlastnosti zemín neogénneho podložia Bratislavy - modelový profil
  Galliková Zuzana ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Šujan Martin Dovičin Peter Šujan Michal
  Aktuálne geotechnické riešenia a ich verifikácia : . CD-ROM, s. 86
  klasická štatistika neogén
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Experimentálny výskum geotechnických vlastností kvartérnych a neogénnych zemín pre otvorenie stavebnej jamy a založenie objektu na Odborárskej ulici v Bratislave
  Slávik Ivan ; 010150  Kuzma Jozef (rec.) Ravinger Roman (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2017 . - 21 s.
  kvartér neogén zrnitostné zloženie zemín šmyková pevnosť zemín deformačné parametre zemín
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Experimentálny výskum geotechnických vlastností neogénnych zemín pre otvorenie stavebnej jamy a založenie objektu na Račianskom mýte v Bratislave
  Slávik Ivan ; 010150  (rec.) Kuzma Jozef (rec.) Ravinger Roman
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2016 . - 13 s.
  neogén ílovité zeminy zrnitosť stlačiteľnosť šmyková pevnosť
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Geotechnické vlastnosti zemín neogénneho podložia rieky Dunaj v Bratislave
  Slávik Ivan ; 010150 
  Geotechnika : . Roč. 18, č. 3 (2015), s. 13-19
  neogén zrnitosť index plasticity index konzistencie šmyková pevnosť stlačiteľnosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok