Výsledky vyhľadávania

 1. Experimental measurements of generation of the surface runoff, development of gully erosion and changes in sediments loads - Myjava case study
  Hlavčová Kamila ; 010160  Danáčová Michaela ; 010160 Výleta Roman ; 010160 Valent Peter ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmosphere system in conditions of the climate variability : . CD-ROM, s. 19
  soil erosion by water gully erosion sediment transport surface runoff
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Formation of gully erosion in the Myjava region
  Nosko Radovan ; 010160  Maliariková Marcela ; 010160 Brziak Adam ; 010160 Kubáň Martin ; 010160
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 27, no. 3 (2019), s. 63-72
  Myjava catchment gully erosion historical maps
  https://content.sciendo.com/view/journals/sjce/27/3/article-p63.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Formation and development of the gully erosion in the Myjava catchment in Slovakia due to land use changes
  Hlavčová Kamila ; 010160  Nosko Radovan ; 010160 Maliariková Marcela ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019 : . online, [1] s.
  Myjava catchment gully erosion land use
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-7925.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. Porovnanie metód zberu priestorových dát pre účely zamerania výmoľa v lokalite Turá Lúka
  Nosko Radovan ; 010160  Maliariková Marcela ; 010160 Fencík Róbert ; 010130 Szolgay Ján ; 010160
  Kartografické listy . Roč. 26, č. 2 (2018), s. 63-75
  gully erosion global navigation satellite system unmanned aerial vehicle terrestrial laser scanning
  http://gis.fns.uniba.sk/kartografickelisty/archiv/KL26/7.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Monitoring of changes in gully erosion in the Myjava catchment from the 18th century to the present
  Maliariková Marcela ; 010160  Nosko Radovan ; 010160 Výleta Roman ; 010160 Danáčová Michaela ; 010160 Valent Peter ; 010160
  Geophysical Research Abstracts. Volume 20/2018 : . online, [1] s.
  monitoring gully erosion Myjava river basin historical maps
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2018/EGU2018-7114.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Monitorovanie erózneho výmoľa - prípadová štúdia v Turej Lúke
  Nosko Radovan ; 010160  Výleta Roman ; 010160 Maliariková Marcela ; 010160 Danáčová Michaela ; 010160
  Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra. 24. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV : . CD-ROM, s. 189-200
  gully erosion digital elevation model laser scanning ground surveying technology
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Measurement, monitoring and assessment of changes in gully erosion in the Myjava river basin
  Nosko Radovan ; 010160  Maliariková Marcela ; 010160 Výleta Roman ; 010160 Danáčová Michaela ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160
  HydroCarpath 2017. Catchment Processes in Regional Hydrology: Experiments, Patterns and Predictions : . S. 32-33
  gully erosion Myjava River basin analysis of the maps measurements monitoring
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Historical development of the permanent gully erosion - case study Tura Luka
  Danáčová Michaela ; 010160  Fencík Róbert ; 010130 Nosko Radovan ; 010160
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 3. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 391-398
  gully erosion cartographic works orthophoto point clouds
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Estimation of changes in erosion gully on a hillslope
  Nosko Radovan ; 010160  Výleta Roman ; 010160 Fraštia Marek ; 010140 Škrinár Andrej ; 010160 Danáčová Michaela ; 010160
  SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 3. Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems : . S. 95-102
  gully erosion terrestrial laser scanning (TLS) digital terrain models (DTM)
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok