Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of Different Approaches to Gravity Determination and Their Utilization for Calculation of Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav Mikuška Ján
  International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016 : . S. 173-183
  Štátna nivelačná sieť Slovak National Levelling Network tiažové pole Zeme global gravity field model geopotenciálna kóta geopotential number
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1345_2017_20
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Cap integration in spectral gravity forward modelling up to the full gravity tensor
  Bucha Blažej ; 010130  Hirt Christian Kuhn Michael
  Journal of geodesy / . Vol. 93, no. 9 (2019), s. 1707-1737
  Earth gravity model spherical harmonics digital terrain model tiažové pole Zeme sférické harmonické funkcie digitálny model terénu
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-019-01277-3
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Je more meter nad morom?
  Čunderlík Róbert ; 010220  Mikula Karol ; 010220
  Quark : . Vol. 22, no. 5 (2016), s. 7-11
  tiažové pole Zeme geoid konštanta W0
  http://www.quark.sk/more-meter-morom/
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok