Výsledky vyhľadávania

 1. Kvalita vnútorného prostredia v budove s takmer nulovou potrebou energie
  Sánka Imrich ; 010290  Schoberer Thomas Stutterecker Werner Petráš Dušan ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 27, č. 2 (2019), s. 52-55
  moderná budova inteligentný vetrací systém mechanické vetranie nútené vetranie rekuperácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Indoor environmental quality in a nearly zero energy building during winter season
  Sánka Imrich ; 010290  Stutterecker Werner Schoberer Thomas Petráš Dušan ; 010290
  EXPRES 2019 : . CD ROM, s. 111-115
  indoor air quality nearly zero energy building indoor environmental quality
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Indoor environmental quality evaluation in NZEB
  Sánka Imrich ; 010290  Schoberer Thomas Stutterecker Werner Petráš Dušan ; 010290
  CLIMA 2019 : . online, [5] s., art. no. 02054
  indoor environmental quality carbon dioxide concentration air exchange rate nearly zero energy buildings mechanical ventilation
  https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/37/e3sconf_clima2019_02054.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Thermal and hydraulic analysis of high-rise buildings
  Derzsi István ; 010290  Takács Ján ; 010290 Szánthó Zoltán Stutterecker Werner
  Magyar Épületgépészet : . Vol. 67, no. 3 (2018), s. 25-30
  hydraulika tlakový diagram účinný vztlak
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Thermal and hydraulic behaviour of high-rise building
  Derzsi István ; 010290  Takács Ján ; 010290 Stutterecker Werner
  E-NOVA 2017 : . S. 119-126
  heat transfer hydraulic TRNSYS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Parametric study of indicators influencing thermal comfort and energy consumption in an office building with radiant heating/cooling and glazed facade
  Némethová Ema ; 010290  Krajčík Michal ; 010290 Petráš Dušan ; 010290 Stutterecker Werner
  E-NOVA 2017 : . S. 109-117
  radiant heating HVAC control system parametric study
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Solving the Thermal Comfort Challenges in a New-type Office Building – Case Study
  Némethová Ema ; 010290  Krajčík Michal ; 010290 Stutterecker Werner
  Building Simulation 2017 : . online, 1808-1814
  building simulation radiant heating thermal comfort model validation Building energy modeling program
  http://www.ibpsa.org/proceedings/BS2017/BS2017_483.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Thermal Comfort and Energy Consumption Using Different Radiant Heating/Cooling Systems in a Modern Office Building
  Némethová Ema ; 010290  Stutterecker Werner Schoberer Thomas
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 25, no. 2 (2017), s. 33-38
  radiant heating thermal comfort energy consumption office building
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjce.2017.25.issue-2/sjce-2017-0010/sjce-2017-0010.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. Optimization of thermal environment in a building with low-exergy radiant systems and glazed facade
  Némethová Ema ; 010290  Krajčík Michal ; 010290 Stutterecker Werner Petráš Dušan ; 010290
  Healthy Buildings 2017 Europe : . USB kľúč, [6] s.
  low exergy systems thermal comfort radiant heating
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Deficiencies in the HVAC Systems Operation in a Modern Office Building and their Solutions
  Némethová Ema ; 010290  Stutterecker Werner Schoberer Thomas Krajčík Michal ; 010290
  Magyar Épületgépészet : . Vol. 65, no. 12 (2016), s. 19-23
  energy demand office building building simulations optimization
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok