Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of Different Approaches to Gravity Determination and Their Utilization for Calculation of Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav Mikuška Ján
  International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016 : . S. 173-183
  Štátna nivelačná sieť Slovak National Levelling Network tiažové pole Zeme global gravity field model geopotenciálna kóta geopotential number
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1345_2017_20
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Výskum recentných vertikálnych pohybov na území Slovenska
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Droščák Branislav
  Družicové metody v geodézii a katastru : . S. 38-44
  vertikálne pohyby nivelácia vertical movement Slovak National Levelling Network levelling measurments Štátna nivelačná sieť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Comparison of Different Approaches to Gravity Determination and Their Utilization for Calculation of Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav Mikuška Ján
  GGHS 2016 : . online, [1] s.
  Slovak National Levelling Network Štátna nivelačná sieť CBA2G_SK software program CBA2G_SK complete Bouguer anomaly úplná Bouguerova anomália GGM RTM approach GGM + RTM prístup
  http://gghs2016.com/presentation-info/?presentation=990
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. Preparations for new realisations of vertical reference systems in Slovakia
  Droščák Branislav  Bublavý Ján Majkráková Miroslava ; 010130
  EUREF Symposium 2016 : . [1] s.
  Slovak National Levelling Network Štátna nivelačná sieť
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok