Výsledky vyhľadávania

 1. Spôsob zvýšenia obsahu minerálnych látok vo vode a zariadenie na vykonanie tohto spôsobu, dátum zverejnenia 04.02.2020
  Derco Ján ; 046290  Dudáš Jozef ; 046230 Vajíčeková Anna Vrabeľ Martin ; 046290
  Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2020
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Tvorba halogénoctových kyselín v modelových vodách dezinfikovaných chlórnanom sodným vyrobeným chemickým postupom a elektrolýzou soľanky
  Munka Karol  Bednáriková Alena Šimovičová Katarína Ilavský Ján ; 010280 Barloková Danka ; 010280 Tkáčová Jana Varga Stanislav Slovinská Margita Vajíčeková Anna
  Voda Zlín 2020 : . S. 103-108
  úprava pitnej vody dezinfekcia chlórnanom sodným laboratórne skúšky vedľajšie produkty dezinfekcie halogénoctové kyseliny
  https://www.smv.cz/o-spolecnosti/odborna-cinnost/sbornik-voda-zlin-2020/
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Modelling of recarbonization process in fluidised bed reactor / aut. Martin Vrabeľ, Ján Derco, Jozef Dudáš, Anna Vajíčeková
  Vrabeľ Martin ; 040000  Derco Ján ; 046290 Dudáš Jozef ; 046230 Vajíčeková Anna
  Proceedings of the 44th International Conference of SSCHE, Demänovská dolina, May 22-26, 2017 . USB kľúč, s. 260-267
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Calcium and magnesium drinking water enrichment in fluidized bed reactor / aut. Ján Derco, Martin Vrabeľ, Jozef Dudáš, Anna Vajíčeková
  Derco Ján ; 046290  Vrabeľ Martin ; 046290 Dudáš Jozef ; 046230 Vajíčeková Anna
  Aktuálne trendy geochemického štúdia geologického prostredia, Slovenská asociácia geochemikov, Bratislava, 2017 . online, s. 30-34
  horčík pitná voda rekarbonizácia reaktor s fluidizovanou vrstvou vápnik
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Rekarbonizácia nízkomineralizovanej vody s využitím procesu fluidizácie / aut. Anna Vajíčeková, Ján Derco, Karol Munka
  Vajíčeková Anna  Derco Ján ; 046290 Munka Karol
  Zborník prednášok z XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda . S. 149-158
  kvalita pitnej vody reaktor s fluidizovanou vrstvou rekarbonizácia povrchový vodný zdroj úprava vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok