Výsledky vyhľadávania

 1. Názov v slovenčine, češtine alebo francúzštine Koncept SMART CITY z definično - právneho hľadiska v zahraničí a v Slovenskej republike
  Gajniak Ondrej ; 010350 
  Buildustry . Roč. 5, č. 2 (2021), CD-ROM, s. 39-48
  smart city definičný rámec SMART CITY právna úprava SMART CITY
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2021/12/Buildustry-2_2021_Final_WEB.pdf
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 2. Analysis of the shortcomings of the waste collection point for collecting separated municipal waste in the village Mierovo
  Rózsa Gergely ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280
  Veda mladých 2021 - Science of Youth 2021 : . online, s. 171-179
  separation smart city waste collection point
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Sídla a epidémia v období klimatickej zmeny: post covidové mesto
  Húsenicová Jarmila ; 010310  Šimkovičová Vladimíra ; 010310
  13th Architecture in Perspective 2021. Proceedings of the International Conference . online, s. 90-95
  postcovidové mesto pandémia epidémia smart city 15 min. mesto autarkia demo-eko regióny klimatická zmena
  https://www.fast.vsb.cz/export/sites/fast/226/cs/spoluprace/konference-a-seminare/architektura-v-perspektive/sbornik-2021-na-web.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Mesto a energia: Mesto ako koncentrát ľudskej energie. Od minulosti po blízku budúcnosť
  Legény Ján ; 052120  (škol.)
  2020
  FAR ; Dátum obhajoby : 30.03.2021 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : null . - 111 s. [9,83 AH]
  dejiny urbanizmu smart city teória hier inovácie film
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=82968
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 5. Audiovisual comfort in shopping streets covered by structural skins
  Rychtáriková Monika ; 010310  Šimek Richard ; 010310 Šujanová Paulína ; 010180 Húsenicová Jarmila ; 010310 Chmelík Vojtech ; 010310
  Proceedings of the TensiNet Symposium 2019 . S. 614-623
  acoustic comfort daylight structural skins smart city shopping streets urban planning protection of building monuments
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 6. 5G network is around the corner / aut. Ivan Sokol
  Sokol Ivan ; 031000 
  ELITECH´19 : . CD-ROM, [4] s.
  5G network autonomous vehicle transport smart city internet of things
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Smart Waste Management and Smart Parking Management as a Significant Part of the Smart City / aut. Richard Jurenka, Dagmar Cagáňová
  Jurenka Richard ; 064000  Cagáňová Dagmar ; 064000
  IFKAD 2019 : . S. 227-235
  smart city waste parking management
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. The analysis of the Slovak citizens´ awareness about the smart city concept / aut. Dagmar Cagáňová, Augustín Stareček, Natália Horňáková, Petra Ridzoňová Hlásniková
  Cagáňová Dagmar ; 064000  Stareček Augustín ; 064000 Horňáková Natália ; 064000 Ridzoňová Hlásniková Petra
  ACM Mobile Networks and Applications . Vol. 24, iss. 6 (2019), s. 2050-2058
  smart city concept citizens
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11036-018-01210-6
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 9. Inteligentné dopravné systémy / aut. Alica Kalašová, Ján Ondruš, Simona Kubíková ; rec. Daniela Marasová, Dušan Kevický
  Kalašová Alica  Ondruš Ján Kubíková Simona Marasová Daniela (rec.) Kevický Dušan (rec.)
  1. vyd.
  Žilina: EDIS - vydavateľské centrum ŽU, 2018 . - 302 s.
  ISBN 978-80-554-1493-5
  inteligentné dopravné systémy dopravná telematika navigačné systémy smart city
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 10. Visions of Smart Cities and its Best Practices / aut. Manan Bawa, Dagmar Cagáňová, Ivan Szilva
  Bawa Manan  Cagáňová Dagmar ; 064000 Szilva Ivan
  IFKAD 2018. . USB, s. 705-713
  smart city internet of things big data
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok