Výsledky vyhľadávania

 1. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Zlaté Moravce
  Kukučková Katarína ; 010280  Lukáčová Kristína ; 010280 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144640
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Analýza spolupôsobenia pešej dopravy s cyklistickou dopravou na promenáde Dunajského nábrežia v Bratislave
  Kukučková Katarína ; 010000  Lisický Richard ; 010120
  Bezpečnosť cestnej premávky 2017 : . S. 80-86
  spolupôsobenie analýza dopravný prieskum
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Analýza dopravnej situácie na promenáde v Bratislave z hľadiska posúdenia cyklistickej a pešej dopravy
  Kukučková Katarína ; 010120  Schlosser Tibor ; 010120 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117306
  bakalárska práca
  kniha

  kniha